Projecten

Kijk waar we aan werken in ons gebied. Dat kan op de kaart of direct op deze pagina.

Bekijk 25 projecten op de kaart

25 lopende projecten

Aanleg natuurvriendelijke oevers in kanalen

Aanleg natuurvriendelijke oevers in kanalen

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbetert de waterkwaliteit. Er komen meer verschillende planten en de leefomstandigheden voor vissen en andere waterdieren verbeteren.

Oktober 2021 tot november 2023

In uitvoering

Aanpak rietoevers Zuidlaardermeer

Aanpak rietoevers Zuidlaardermeer

In de rietoevers van het Zuidlaardermeer worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

1 september 2024 tot 31 december 2024

In uitvoering

Aanpassingen watersysteem ten westen van Veendam

Aanpassingen watersysteem ten westen van Veendam

Het bedrijf Nedmag wint in de omgeving van Veendam magnesiumzout. Als gevolg hiervan daalt de bodem ten westen van Veendam. Dit vraagt aanpassingen in het watersysteem.

In voorbereiding

Baggeren Mussel Aa kanaal

Baggeren Mussel Aa kanaal

De afgelopen jaren is het Mussel Aa kanaal langzaam dichtgeslibd. Het aanwezige slib in het kanaal veroorzaakt problemen in water aan- en afvoer.

1 november 2022 tot 1 september 2023

Afgerond

Baggerwerk Ruiten Aa kanaal

Baggerwerk Ruiten Aa kanaal

Het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal zijn te ondiep geworden. Daarom halen we de bagger eruit.

Afgerond

Baggerwerk Termunterzijldiep

Baggerwerk Termunterzijldiep

In tijden van hevige regenval wordt de afvoer van water belemmerd, omdat het kanaal niet diep genoeg is. Om dit te verbeteren wordt het Termunterzijldiep gebaggerd.

Afgerond

Beekherstel De Branden

Beekherstel De Branden

We laten de Hunze weer kronkelen. Zo ontstaat er meer ruimte voor water en kan de natuur en het waterleven zich beter ontwikkelen.

4 april 2022 tot 30 juni 2023

Afgerond

Blue Transition

Blue Transition

In verschillende pilots spelen we met derden in op het veranderende klimaat. We kijken naar droogte, wateroverlast en waterkwaliteit.

1 maart 2023 tot 1 maart 2026

Brede Groene Dijk

Brede Groene Dijk

De zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens moet volgens de normen worden versterkt. We willen dit doen met een Brede Groene Dijk.

Ecologische verbetering oevers Oldambtmeer

Ecologische verbetering oevers Oldambtmeer

Om de waterkwaliteit van het Oldambtmeer te verbeteren wil het waterschap de bestaande oeverzones aanpakken.

In voorbereiding

Extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten

Extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten

We bouwen een fosfaatverwijderingsinstallatie op onze rioolwaterzuivering in Gieten. Deze zorgt ervoor dat het gezuiverde rioolwater fors minder fosfaat bevat.

In uitvoering

Kadeverbetering Drentsche Aa

Kadeverbetering Drentsche Aa

Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk.

2021 tot 1 augustus 2023

In uitvoering

Kadeverbetering Kropswolderbuitenpolder

Kadeverbetering Kropswolderbuitenpolder

We verbeteren de kade tussen het Drents Diep, Foxholstermeer en de Kropswolderbuitenpolder.

19 juli 2023 tot 30 oktober 2023

In uitvoering

Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Als een kade niet sterk genoeg is, verbeteren we deze. Om veiligheid te kunnen garanderen.

In uitvoering

Kadeverbetering Steendam – Tjuchem

Kadeverbetering Steendam – Tjuchem

We verbeterden de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem en ontsluitingswegen werden verplaatst.

2 januari 2017 tot septemer 2023

Afgerond

Kadeversterking Borgsloot

Kadeversterking Borgsloot

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we de kade aan.

1 maart 2024 tot 1 december 2024

In uitvoering

Kadeversterking polder Lappenvoort-Oosterland

Kadeversterking polder Lappenvoort-Oosterland

Polder Lappenvoort-Oosterland kan worden ingezet voor waterberging in hoogwatersituaties. Doet zo’n situatie zich voor, dan moet de kade op orde zijn.

In uitvoering

Monitoring beekbodemverhoging Drentsche Aa

Monitoring beekbodemverhoging Drentsche Aa

De eerste ervaringen van de beekbodemverhoging in de Drentsche Aa zijn geanalyseerd. De komende jaren blijven we de effecten monitoren.

In uitvoering

Natuurvriendelijke oevers Noord- Willemskanaal

Natuurvriendelijke oevers Noord- Willemskanaal

Samen met direct betrokkenen ontwikkelden we plannen voor natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal.

In uitvoering

Pilotproject Bodemdaling door Veenoxidatie

Pilotproject Bodemdaling door Veenoxidatie

Als veen boven het grondwaterpeil komt, verdwijnt het, waardoor de bodem daalt. Hoe doorbreken we dit?...

In voorbereiding

Renovatie rioolgemalen

Renovatie rioolgemalen

Rioolgemalen zorgen voor afvoer van afvalwater. Ze moeten dus in goede conditie zijn.

In uitvoering

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

De Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron, voor nu en in de toekomst.

Afgerond

Verbetering waterafvoer Middensloot

Verbetering waterafvoer Middensloot

We herstellen de Middensloot om wateroverlast te voorkomen.

Medio 2018 tot medio 2023

In uitvoering

Warmtekrachtkoppeling op rioolwaterzuiveringen Assen en Scheemda

Warmtekrachtkoppeling op rioolwaterzuiveringen Assen en Scheemda

Op de rioolwaterzuiveringen in Assen en Scheemda komen nieuwe installaties waarmee we energie uit zuiveringsslib opwekken door het slib te vergisten.

1 april 2021 tot 31 december 2024

In uitvoering

Water- en natuuropgaven Amerdiep

Water- en natuuropgaven Amerdiep

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa hebben we een opgave voor water en natuur: herstel van de historische en natuurlijke waarde van het beekdal.

In voorbereiding