Natuurvriendelijke oevers Noord- Willemskanaal

Samen met direct betrokkenen ontwikkelden we plannen voor natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal.

Planning: 24 januari 2022 tot 25 april 2022
Status: afgerond

Op dit moment is het Noord-Willemskanaal weinig natuurvriendelijk ingericht. Het is een scheepvaartkanaal met oevers die bestaan uit verticale damwanden en een bodem die ook langs de kant al diep is. Hierin kunnen waterplanten zich niet of amper ontwikkelen. Er is weinig ruimte voor vissen om te kunnen paaien en eieren af te zetten en voor jonge vissen om beschut te kunnen opgroeien. Om de diversiteit aan waterplanten en waterdieren te vergroten leggen we natuurvriendelijke oevers aan.

Hoe dan?

Dat kan door ondiepe zones langs de kant te maken van ongeveer 4 meter breedte, met een waterdiepte variërend tot 1 meter. Bij deze diepte kan licht tot op de bodem doordringen en kunnen waterplanten zich ontwikkelen. Dit biedt vervolgens weer paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen, maar het biedt ook leefgebied voor allerlei andere (kleine) dieren. We hebben dit eerder succesvol uitgevoerd in bijvoorbeeld het Slochterdiep, het Afwateringskanaal Duurswold, het Termunterzijldiep en in de Westerwoldse Aa.

Waar dan?

De aanleg bereiken we deels door samen te werken met projecten van andere overheden. Door ‘werk met werk’ te maken wordt ongeveer 1,8 km natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Voor de resterende 1,2 km werkten we samen met adviesbureau Arcadis het ontwerp projectplan Natuur-vriendelijke Oevers Noord-Willemskanaal uit voor de volgende trajecten (zie schets):

  • Traject A, gelegen aan de westzijde van het kanaal direct ten zuiden van sluis De Punt, (ca. 180 meter natuurvriendelijke oever);
  • Traject B, gelegen aan de westzijde van het kanaal in de bocht van de Groningerstraat bij De Punt (ca. 370 meter natuurvriendelijke oever);
  • Traject C, gelegen aan de westzijde van het kanaal, ten noorden van Sluis Vries, (ca. 470 meter natuur-vriendelijke oever);
  • Traject D, gelegen aan de oostzijde van het kanaal, direct ten zuiden van de sluis Vries, (ca. 200 meter natuurvriendelijke oever).

Planning

Het projectplan is besproken met omwonenden en andere betrokkenen. Het heeft officieel ter inzage gelegen en is inmiddels door ons bestuur vastgesteld. Ook de noodzakelijke vergunningen zijn verleend. Dit betekent dat we kunnen starten met de werkzaamheden. We starten rond 24 januari met de werkzaamheden. Vermoedelijk is het eind april afgerond.