Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Als een kade niet sterk genoeg is, verbeteren we deze. Om veiligheid te kunnen garanderen.

Status: in uitvoering

Het eerste deel van de uitvoering van de verbetering van de kade langs het Noord Willemskanaal tussen De Witte Molen en De Punt is in uitvoering vanaf februari 2024. De kade moet op sommige plekken op hoogte worden gebracht en/of worden versterkt volgens de stabiliteitseisen. Daarnaast leggen we natuurvriendelijke oevers aan, zodat het waterleven in het kanaal zich beter kan ontwikkelen.

Het tweede deel, de kadeverbetering tussen de Punt en Oosterbroekbrug wordt gecombineerd met de aanleg van de doorfietsroute Assen-Groningen. Dit wordt uitgevoerd door de provincie Drenthe. Deze uitvoering wordt later in 2024 gestart.

Kadeverbetering

Omdat de ondergrond van veen is, is deze vrij slap. De grond onder de kaden is daardoor gezakt. Om voldoende bescherming tegen overstroming te bieden moet een deel van de kade worden verhoogd met enkele decimeters tot maximaal ongeveer 0,7 m tot minimaal de normhoogte van +2.00m NAP. Het ontwerp voldoet aan de stabiliteitseisen waarbij de kade ten minste de komende 30 jaar weer voldoet aan de norm voor waterveiligheid.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Op ditzelfde traject leggen we natuurvriendelijke oevers aan, net als op andere plekken aan het Noord-Willemskanaal. Dit doen we zodat het waterleven in het Noord-Willemskanaal zich beter kan ontwikkelen. Door de ondiepe oevers, kunnen waterplanten zich vestigen, waardoor een goed leef- en schuilgebied ontstaat voor vissen en andere waterdieren. Met deze oevers verwachten we ook de intree en uittrede makkelijker te maken voor dieren die het Noord-Willemskanaal willen oversteken. Deze natuurvriendelijke oever worden namelijk aangelegd binnen een ecologische verbindingszone tussen enerzijds Zuidlaardermeergebied en Drentsche Aa en anderzijds Lappenvoort-Oosterland-Paterswoldsemeer-Onlanden.

Locatie

Op bijgaande kaartje is gemarkeerd op welke trajecten de uitvoering plaatsvindt.

De rode/oranje lijnen betreffen kadeverbetering (op hoogte brengen en/of laten voldoen aan stabiliteitseisen). De groene lijnen geven aan waar natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. De rode en groene trajecten worden uitgevoerd door het waterschap.

De oranje lijn betreft het traject waarvan de uitvoering wordt gedaan door de provincie Drenthe in combinatie met de aanleg van de doorfietsroute.Klik hier voor het kaartje.

Doorfietsroute Assen-Groningen

De te verbeteren kadetracés vallen deels samen met de beoogde tracés voor de doorfietsroute Assen-Groningen. We stemmen onze planontwikkeling daarom nauw af met de provincie Groningen en de provincie Drenthe.

Planning

Medio februari – Inrichten werkterrein, laad- en loskade en aanvoer materieel
Medio februari – Start werkzaamheden rondom kiosk
Eind februari – start kadeverbetering
Medio maart – start ontgraven natuurvriendelijke oevers
Eind maart – herplaatsen steenbestorting
Eind april – werkzaamheden afgrond