Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Als een kade niet sterk genoeg is, verbeteren we deze. Om veiligheid te kunnen garanderen.

Status: In voorbereiding

Momenteel bereiden we plannen voor om de kade langs het Noord Willemskanaal te verbeteren, op het traject tussen De Witte Molen en De Punt. De kade moet op sommige plekken op hoogte worden gebracht en/of worden versterkt volgens de stabiliteitseisen. Daarnaast leggen we natuurvriendelijke oevers aan, zodat het waterleven in het kanaal zich beter kan ontwikkelen.

Kadeverbetering

Omdat de ondergrond van veen is, is deze vrij slap. De grond onder de kaden is daardoor gezakt. Om voldoende bescherming tegen overstroming te bieden moet een deel van de kade worden verhoogd met enkele decimeters tot maximaal ongeveer 0,7 m. Daarnaast onderzoeken we de stabiliteit van de kade. Met de uitkomsten van dit onderzoek werken we een ontwerp uit waarbij de kade ten minste de komende 30 jaar weer voldoet aan de norm voor waterveiligheid.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

In dit zelfde traject leggen we natuurvriendelijke oevers aan, net als op andere plekken aan het Noord-Willemskanaal. Dit doen we zodat het waterleven in het Noord-Willemskanaal zich beter kan ontwikkelen. Door de ondiepe oevers, kunnen waterplanten zich vestigen, waardoor een goed leef- en schuilgebied ontstaat voor vissen en andere waterdieren. Met deze oevers verwachten we ook de intree en uittree makkelijker te maken voor dieren die het Noord-Willemskanaal willen oversteken. Deze natuurvriendelijke oever worden namelijk aangelegd binnen een ecologische verbindingszone tussen enerzijds Zuidlaardermeergebied en Drentsche Aa en anderzijds Lappenvoort-Oosterland-Paterswoldsemeer-Onlanden.

Locatie

Op bijgaande kaartje is gemarkeerd voor welke traject we nu planvoorbereiding doen. De rode lijnen betreffen kadeverbetering (op hoogte brengen en/of laten voldoen aan stabiliteitseisen) en de groene lijnen betreffen locaties voor aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zie kaartje.

Doorfietsroute Assen-Groningen

De te verbeteren kadetrac├ęs vallen deels samen met de beoogde trac├ęs voor de doorfietsroute Assen-Groningen. We stemmen onze planontwikkeling daarom nauw af met de provincie Groningen en de provincie Drenthe.

Planning

Bij de planontwikkeling worden direct aanwonenden, Sportvisserij Groningen-Drenthe en andere bij ons bekend zijn belanghebbenden en belangstellenden betrokken. Voordat het plan definitief wordt, leggen we het ontwerp ter inzage. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 kan worden gestart met de uitvoering.