Aanbestedingen

In de uitvoering van onze taken doen we een beroep op externe leveranciers en dienstverleners. Dit doen we op basis van wet- en regelgeving en ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Aanbestedingskalender en aanbesteden

Alle aanbestedingen verlopen via Mercell. Wij plaatsen alle Europese- en nationale aanbestedingen tevens op TenderNed.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij vinden het belangrijk om beschikbare gelden zo goed mogelijk te besteden. We hebben daarbij aandacht voor het effect op milieu en samenleving en betrekken waar mogelijk regionale bedrijven. Deze en andere uitgangspunten hebben we vastgelegd in het door het dagelijks bestuur vastgestelde inkoop & aanbestedingsbeleid (2022).

Aanbestedingsklacht

Heeft u een klacht over een aanbesteding of een onderdeel van een aanbesteding? Uw klacht dient u in bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteden van Hunze en Aa's.