Aanbestedingen

Wij zorgen ervoor dat we op een transparante en heldere manier inkopen en aanbesteden. In 2016 is door ons dagelijks bestuur het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 vastgesteld. Hierin zijn regels en normen voor inkoop en aanbesteden opgenomen.