Contact

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. U kunt hier ook een calamiteit melden of een wettelijke klacht indienen.

Mogelijk heeft u één van de volgende vragen

Wat doet waterschap Hunze en Aa’s?

We houden ons dagelijks bezig met het water in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. We werken aan schoon en voldoende water. Aan sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen en aan waterwegen die goed bevaarbaar zijn. We houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Zodat iedereen in ons werkgebied prettig en veilig kan wonen, werken en recreëren.

Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

Uw belastinggeld wordt gebruikt voor ons waterschapswerk. Als het lang en hard regent voorkomen we wateroverlast en overstromingen en bij een lange droge periode proberen we juist om watertekort te voorkomen. We bouwen en onderhouden sterke dijken, gemalen en stuwen. We verbreden oevers en leggen waterbergingen aan. Daarnaast maken we uw vuile afvalwater schoon.

Het Noordelijk Belastingkantoor int voor ons de belastingen. Daarom ontvangt u van hen de belastingaanslag en betaalt u deze aan het Noordelijk Belastingkantoor.

Naar het Noordelijk Belastingkantoor

Ik heb dode vissen gezien. Wat moet ik doen?

U kunt met ons bellen. Binnen kantooruren kan dat via ons algemene telefoonnummer 0598 69 38 00. Buiten kantooruren kan dat via ons calamiteitennummer 0900 33 66 990 (€ 0,01 per minuut).

Naar veelgestelde vragen

Bezoekadres hoofdkantoor

Aquapark 5
9641 PJ Veendam


Postadres

Postbus 195
9640 AD Veendam


Overige locaties

Laboratorium
Aquapark 1
9641 PJ Veendam

Werkplaats Veele
Wedderstraat 39
9541 ED Vlagtwedde

Noordelijk Belastingkantoor (NBK)

Direct naar website van het Noordelijk Belastingkantoor
Telefoonnummer Noordelijk Belastingkantoor is 088 787 90 00


Was deze informatie nuttig?