Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

De Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron, voor nu en in de toekomst.

Status: afgerond

De Drentsche Aa voorziet inwoners van onder andere de stad Groningen dagelijks van schoon drinkwater. Nu gaan wij niet over het drinkwater, maar wel over het water in de Drentsche Aa.

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit

Hoewel de drinkwaterbedrijven de technische middelen in huis hebben om water te zuiveren tot drinkwater, is een schone bron van belang. Bovendien stelt Europa eisen aan de waterkwaliteit.

Samenwerking

Het UPDA is een initiatief van waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe. Belangrijk in dit project is de samenwerking, communicatie en het delen van kennis. Ook met de inwoners en gebruikers in het gebied. Samen voeren we verschillende projecten uit om het water in de Drentsche Aa zo schoon mogelijk te houden.

Meer informatie over de projecten

Op www.onzedrentscheaa.nl vindt u voorbeelden van projecten waar we aan werken, tips voor duurzaam tuinieren en bijzondere waterverhalen van mensen die dagelijks met water bezig zijn.