Baggeren Mussel Aa kanaal

De afgelopen jaren is het Mussel Aa kanaal langzaam dichtgeslibd. Het aanwezige slib in het kanaal veroorzaakt problemen in water aan- en afvoer.

Planning: 1 november 2022 tot 1 september 2023
Status: afgerond

Het kanaal moet daarom worden gebaggerd. Aannemer Verboon Maasland gaat dit de komende tijd uitvoeren.

Werkzaamheden

De baggerspecie wordt door een cutterzuiger (baggerboot) uit het kanaal opgezogen en verpompt naar een lokaal gelegen weilanddepot. Er zijn twee weilanddepots ingericht langs het kanaal. Daar zal de baggerspecie de komende drie jaar indrogen en vervolgens weer als grond worden gebruikt ter verbetering van landbouwgronden.

Een klein deel van de baggerspecie is niet geschikt voor hergebruik en zal worden afgevoerd naar een stortlocatie. Deze baggerspecie wordt vanaf het water met een kraan op een ponton uit het kanaal
gehaald. De (voorbereidende) werkzaamheden zijn inmiddels gestart bij Veelerveen. De verwachting is dat de werkzaamheden rond 1 april 2023 worden afgerond bij stuw Braamberg, boven Musselkanaal.

Mogelijke hinder

De hinder zal gedurende de werkzaamheden beperkt blijven tot de cutterzuiger in het kanaal. Dit is vergelijkbaar met (geluid van) langsvarende boten. Ook de kraan op de ponton zal voor minimale overlast zorgen, vanwege de beperkte duur van deze werkzaamheden.

Cutterzuiger