Kadeversterking Borgsloot

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we de kade aan.

Planning: 1 maart 2024 tot 1 december 2024
Status: in uitvoering

De kade langs de Borgsloot is afgekeurd op stabiliteit en piping, waarbij water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt. De kade is van belang voor het goed functioneren van ons watersysteem en een veilige omgeving in de stad Groningen en moet daarom versterkt worden.

Tracé kadeversterking Borgsloot

Waterveiligheid en onderhoud

De kade langs de westzijde van de Borgsloot voldoet niet aan alle eisen voor de waterveiligheid en moet versterkt worden. De kruin van het zuidelijk gedeelte van de kade is smal en daardoor lastig te onderhouden met het gebruikelijk onderhoudsmaterieel. Vanwege het goed uitvoeren van beheer en onderhoud, wordt daarom de kade hier gelijktijdig aangepakt.

Ontwerp kade

Om de stabiliteits- en pipingproblemen op te lossen verleggen de kwelsloot wat verder weg van de dijk en verflauwen het talud van de kade. De kade is nu (net) op hoogte, maar plaatselijk verhogen we het iets, zodat deze naar verwachting 50 jaar kan meegaan.  We verbreden de kruin van de kade waar deze te smal is naar 4 meter en we brengen op- en afritten naar de kade aan. Ter hoogte van de dijkwoningen worden specifieke maatregelen genomen zoals het plaatsen van een nieuwe damwand.

Klik hier voor de inrichtingsschets kadeversterking Borgsloot.

Wat merkt u ervan?

Dat hangt ervan af waar u woont. Als u ‘op de kade’ woont is de overlast natuurlijk groter dan wanneer u verder weg woont. In het algemeen zal iedereen wel merken dat vrachtauto’s vanaf onze veld-transportroutes bij de kruising Meerstadlaan-Borgweg de openbare weg opkomen en verlaten. Daarnaast zal er een tijdelijke omleidingsroute voor fietsers worden ingesteld vanwege het afzetten van het Kerkpad tussen Meerstad en Middelbert. Hetzelfde geldt voor wandelroutes die langs de dijk van de Borgsloot gaan, ook die worden omgeleid.

Wanneer?

We starten in het voorjaar van 2024. Naar verwachting zijn we ongeveer 1 jaar bezig. Dit komt omdat in het gedeelte noordelijk van de rotonde de ondergrond zodanig slap is, dat we niet in een keer kunnen ophogen en verbreden. Hier gaat dat in meerdere stappen zodat de ondergrond de tijd heeft om te zetten.   De werkzaamheden aan de kade zijn opgedeeld in 3 deelgebieden. Deelgebied Noord is vanaf de hoek Driebondsweg tot aan de rotonde in Meerstadlaan. Deelgebied Midden is vanaf de rotonde tot aan het kerkpad en deelgebied Zuid is vanaf Kerkpad tot aan gemaal de Borg.

Kosten

De totale investering van het project, zowel planvoorbereiding, grondaankopen als uitvoering, bedraagt ca. € 4,7 miljoen.

Planning

Voor de uitvoering van het project wordt ongeveer de volgende planning gehanteerd.

MijlpaalDatum
Start werkzaamheden deelgebied noordhalf maart 2024
Start werkzaamheden deelgebied Middenbegin april 2024
Start werkzaamheden deelgebied Zuideind april 2024
Werkzaamheden ter hoogte van Middelberterweg 17mei en juni 2024
Afronden werkzaamheden deelgebied Middenaugustus 2024
Afronden werkzaamheden deelgebied Zuidoktober 2024
Afronden werkzaamheden deelgebied Noordnovember 2024
Opleverdatum1 december 2024