Extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten

We bouwen een fosfaatverwijderingsinstallatie op onze rioolwaterzuivering in Gieten. Deze zorgt ervoor dat het gezuiverde rioolwater fors minder fosfaat bevat.

Status: in uitvoering

Waarom geen fosfaat in het water?

Een hoog fosfaatgehalte beïnvloedt de waterkwaliteit negatief. Dat willen we niet, want schoon water is belangrijk voor planten en dieren in en langs het water. Door fosfaat wordt water voedselrijker. Voedselrijk water kan de groei van algen, blauwalgen en kroos stimuleren, waardoor minder licht de bodem bereikt. Licht is belangrijk voor het waterleven. Als er weinig of geen licht in het water is kunnen onderwaterplanten niet groeien. Hierdoor kunnen ze afsterven en rotten op de bodem. Het rottingsproces onttrekt zuurstof uit het water, waardoor er vissterfte op kan treden.

Schoner water in de Hunze en het Zuidlaardermeer

Het gezuiverde rioolwater van de zuivering in Gieten stroomt af naar de Hunze en het Zuidlaardermeer. We voldoen in deze wateren nog niet aan de normen die de Europese Kaderichtlijn Water (KRW) hier aan de waterkwaliteit stelt. De KRW heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Kanalen en beken die aangewezen zijn voor de KRW moeten aan bepaalde normen voldoen. Waar niet wordt voldaan aan de norm, treffen we maatregelen.

Door deze installatie te bouwen op rioolwaterzuivering Gieten, zorgen we ervoor dat het water in de Hunze en het Zuidlaardermeer schoner wordt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid was een belangrijk selectiecriterium bij de keuze van de opdrachtnemer. Zo wordt de bestaande chloorcontacttank hergebruikt. Er wordt minder energie verbruikt doordat de nieuwe installatie lager in de chloorcontacttank wordt geplaatst en daarmee de opvoerhoogte van de pompen kleiner is. Minder pompcapaciteit leidt tot minder elektriciteitsverbruik.

Een groot deel van de benodigde energie wordt opgewekt met de extra zonnepanelen die we hiervoor hebben geplaatst op het terrein naast de rioolwaterzuivering in Gieten.

Ook is er gekeken wat de installatie kost tijdens de totale levensduur van 30 jaar. Het gaat dus niet alleen om de kosten voor de bouw van de installatie, maar ook om de jaarlijkse onderhoudskosten en de kosten voor groot onderhoud. Door te kijken naar de totale kosten gedurende de levensduur wordt duidelijk of er duurzame materialen worden gebruikt en of er sprake is van minder vervanging van materialen in zijn totaliteit over 30 jaar.

Planning

Het ontwerp is gereed en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente Aa en Hunze. De installatie is gebouwd en in oktober 2022 in gebruik genomen. In 2023 en 2024 vindt er een inregelperiode plaats waarin we de effecten meten. Als de resultaten goed zijn, dan krijgt mogelijk ook onze rioolwaterzuivering in Assen een fosfaatverwijderingsinstallatie.