Wat we doen

We zorgen voor schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Voor sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen. En voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. We houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie.

Ons werk in de praktijk

Zie waar we werken aan water.

Bekijk onze projecten