Wat we doen

We werken aan schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Aan sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen. En aan waterwegen die goed bevaarbaar zijn. We houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie.

Voldoende water

Voldoende water

Wij werken aan schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. En aan sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen.

Schoon water

Schoon water

Wij voeren allerlei maatregelen uit om het water in de sloten, plassen en kanalen zo schoon mogelijk te houden.

Bescherming tegen water

Bescherming tegen water

We zorgen ervoor dat u veilig kunt wonen, werken en recreëren in ons gebied. We hebben zo’n 800 kilometer dijken en kaden. Die zorgen ervoor dat u droge voeten houdt.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het is geen wettelijke taak, maar daar waar het ons werk raakt zetten we ons in voor biodiversiteit.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Al jaren werken we zo diervriendelijk mogelijk. Niet alleen volgens de wettelijke regels, maar nog een schepje daarboven op.

Ons werk in de praktijk

Zie waar we werken aan water.

Bekijk onze projecten