Pilotproject Bodemdaling door Veenoxidatie

Als veen boven het grondwaterpeil komt, verdwijnt het, waardoor de bodem daalt. Hoe doorbreken we dit?

Status: In voorbereiding

In ons gebied zit nog heel veel veen in de bodem. Zolang het onder het grondwaterpeil ligt, gebeurt er niets. Maar zodra het in aanraking komt met lucht, oxideert het. Het verdampt, verdwijnt, met bodemdaling tot gevolg.

Traditionele maatregelen bodemdaling

In Valthermond en omgeving ligt het veen boven het grondwaterpeil. Het oxideert hier zo’n 1 รก 2 cm per jaar. Omdat het veenpakket niet overal even dik is, ontstaat er een grillig gebied. De aanpassingen die we door de bodemdaling moeten nemen aan stuwen en duikers is dus per perceel anders.

Andere mogelijkheden

De vraag is of we alsmaar door moeten gaan met het traditioneel aanpassen van de waterpeilen. We gaan daarom samen met betrokken projectpartners en de inwoners en gebruikers van het gebied op zoek naar mogelijkheden.