Over ons

Wij houden ons dagelijks bezig met het water in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

Waterbeheerprogramma 2022-2027

In het waterbeheerprogramma staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode.

Ons waterschapswerk

Bekijk de film over het werk van ons waterschap.

Ons gebied

Ons gebied ligt in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe...

Kerngegevens

Ons werk in cijfers weergegeven.

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. Hoe gaan we hiermee om?...

Internationale samenwerking

Wij werken aan projecten over de grens. Vaak doen we dat samen met andere waterschappen of overheden uit zowel Nederland als uit het projectland. We zetten onze kennis en expertise in voor die landen die erom vragen.

Duurzaamheid

Generaties na ons mogen geen last hebben van de dingen die we doen of nalaten.

Cultuurhistorisch erfgoed

Als waterschap zijn we eigenaar van flink wat gemalen, stuwen en andere objecten. Een klein deel daarvan is cultuurhistorisch erfgoed.