Revitalisatie rietoevers Zuidlaardermeer

In de rietoevers van het Zuidlaardermeer worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Planning: 21 november 2022 tot 15 april 2023
Status: in uitvoering

In de rietoevers van het Zuidlaardermeer zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit: 

  • Het verbeteren van de Rietlanden door het maaien en afplaggen van de rietoevers.
  • Het verwijderen van opschot (wildgroei van struiken).
  • Het verwijderen van Japanse duizendknoop op de eilanden.
  • Het vervangen en aanleggen van enkele beschoeiingen van de eilanden.
  • Het graven van slenken op de eilanden.

Door deze maatregelen komt er meer ruimte voor natuur, waterkwaliteit en water(berging). Er ontstaat een meer geleidelijke overgang van nat naar droog, waardoor planten meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Voor de Roerdomp wordt op deze manier beter geschikt leef-, foerageer- en broedgebied gerealiseerd.

Het gaat om gebieden die liggen binnen de regionale waterkering. Deze zijn grotendeels in eigendom van Stichting het Groninger Landschap en liggen in de gemeente Midden Groningen. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma: INTERREG CANAPE.