Disclaimer

Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Desondanks kan Hunze en Aa’s niet garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. Via deze website bieden wij toegang naar andere websites. Hunze en Aa’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte bronnen. Zonder schriftelijke toestemming van Hunze en Aa’s mag u niets uit de teksten of afbeeldingen verveelvoudigen of openbaar maken.

Privacy

Persoonsgegevens die u via deze site aan ons verstrekt verwerken wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat het doel rechtvaardigt. Als wij informatiedoelen bijhouden dan gebruiken wij die alleen om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers

Ruben Schutte

Ruben Schutte
Ruben Schutte
Adviseur informatiebeveiliging en privacy

Beveiliging website

Bij waterschap Hunze en Aa’s nemen wij de veiligheid van onze systemen en de beveiliging van gegevens van onze inwoners erg serieus. Wij streven naar een veilig gebruik van onze website.

Bij een juiste melding van een beveiligingsprobleem onderzoeken wij deze. We lossen het probleem zo snel mogelijk op. Wij hebben een Responsible Disclosure Policy vastgesteld om meldingen te stimuleren.

Responsible Disclosure Policy