Beekherstel De Branden

We laten de Hunze weer kronkelen. Zo ontstaat er meer ruimte voor water en kan de natuur en het waterleven zich beter ontwikkelen.

Planning: medio 2018 tot medio 2022
Status: In voorbereiding

De Branden is een gebied in het Hunzedal, tussen Drouwenerveen en Gasselte. Het Achterste diep en het Voorste diep komen hier samen en stromen verder als de Hunze. Binnenkort gaan we aan de slag met het herstel van dit deel van de Hunze.

Vochtig tot nat natuurgebied

De Branden wordt ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Natuur, landschap én een duurzaam watersysteem staan centraal. Met deze inrichting ontstaat 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. Binnen dit project herstellen we ook de knelpunten voor vissen. Zo worden stuwen worden vervangen door vistrappen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor recreatie. 

Voorbereiding inrichtingsplan

Momenteel werken we aan de voorbereiding voor het inrichtingsplan. We werken samen met de omgeving van grof naar fijn.

Samenwerkingsproject

Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever in dit project. We werken samen met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander. Royal HaskoningDHV helpt mee met het opstellen van het inrichtingsplan. 

De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Schakel voor schakel brengen we de Hunze weer terug naar een beekdallandschap. Samen met partners, inwoners en de gebruikers van het gebied kijken we naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie.

Was deze informatie nuttig?