Beekherstel De Branden

We laten de Hunze weer kronkelen. Zo ontstaat er meer ruimte voor water en kan de natuur en het waterleven zich beter ontwikkelen.

Planning: 4 april 2022 tot 3 april 2023
Status: in uitvoering

De Branden is een gebied in het Hunzedal, tussen Drouwenerveen en Gasselte. Het Achterste diep en het Voorste diep komen hier samen en stromen verder als de Hunze. We zijn aan de slag met het herstel van dit deel van de Hunze.

Meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit

De Branden wordt ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Met deze inrichting ontstaat 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. Bovendien werken we hiermee aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast herstellen we knelpunten voor vissen. Zo worden stuwen vervangen door vistrappen. Met de gemeente keken we bovendien naar mogelijkheden voor recreatie. Open dit inrichtingsplan voor een totale weergave van het werk.

Planning

Inmiddels is aannemer Ploegam gestart met de werkzaamheden. De planning is overzichtelijk in dit schema weergegeven.

Samenwerkingsproject

Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever in dit project. We werken samen met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander.

De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Schakel voor schakel brengen we de Hunze weer terug naar een beekdallandschap. Samen met partners, inwoners en de gebruikers van het gebied kijken we naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie.