Beekherstel De Branden

We laten de Hunze weer kronkelen. Zo ontstaat er meer ruimte voor water en kan de natuur en het waterleven zich beter ontwikkelen.

Planning: 4 april 2022 tot 30 juni 2023
Status: afgerond

De Branden is een gebied in het Hunzedal, tussen Drouwenerveen en Gasselte. Het Achterste diep en het Voorste diep komen hier samen en stromen verder als de Hunze. In juni 2023 is het herstel van dit deel van de Hunze afgerond. Het gebied kan zich nu zelf verder ontwikkelen.

Meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit

De Branden is ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Met deze inrichting is 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging ontstaan. Bovendien werken we hiermee aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast zijn knelpunten voor vissen opgelost, door stuwen te voorzien van vispassages. Met de gemeente keken we bovendien naar mogelijkheden voor recreatie. Open het inrichtingsplan voor een totale weergave van het werk.

Samenwerkingsproject

Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever in dit project. We werken samen met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander.

De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Schakel voor schakel brengen we de Hunze weer terug naar een beekdallandschap. Samen met partners, inwoners en de gebruikers van het gebied kijken we naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie.