Warmtekrachtkoppeling op rioolwaterzuiveringen Assen en Scheemda

Op de rioolwaterzuiveringen in Assen en Scheemda komen nieuwe installaties waarmee we energie uit zuiveringsslib opwekken door het slib te vergisten.

Planning: 1 april 2021 tot 31 december 2024
Status: in uitvoering

De oude installaties zijn afgeschreven en aan vervanging toe. Ons algemeen bestuur stelt 5,3 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie hiervan.

Waarom we slib vergisten

Op onze rioolwaterzuiveringen maken we rioolwater van huishoudens en bedrijven schoon. De hoeveelheid zuiveringsslib die hierbij ontstaat is groot en daarom vergisten we al ons zuiveringsslib. Dit doen we op onze rioolwaterzuiveringen in Assen, Scheemda en Veendam. Hierdoor neemt het slibvolume, en dus ook de verwerkingskosten, met 30% af.

Als gevolg van het vergisten van slib ontstaat biogas. Met een ‘warmtekrachtkoppelingsinstallatie’ zetten we dit biogas om in warmte en elektriciteit. De warmte gebruiken we voor het vergistingsproces en de elektriciteit voor het zuiveren van rioolwater. Door op deze manier om te gaan met het zuiveringsslib besparen we al jaren op de kosten voor de verwerking van het slib en op de energiekosten.

Passend binnen energiedoelen

Het opwekken van biogas past binnen onze energiedoelen. We streven ernaar om 100% energieneutraal te worden. Met de vergisting van slib tot biogas wekken we een hoeveelheid energie op die overeenkomt met 22,4% van het totale energieverbruik van ons waterschap. De locaties waar we biogas opwekken zijn hiermee nagenoeg energieneutraal.

Gebouwen rioolwaterzuivering Assen en Scheemda aardgasloos

Daarnaast worden alle gebouwen op de rioolwaterzuiveringen in Assen en Scheemda aardgasloos. We kunnen hier nuttig gebruik maken van de restwarmte die niet nodig is voor de vergisting. Hierdoor kunnen de oude afgeschreven aardgasketels verdwijnen. We besparen zo 25.000 m3 aardgas per jaar. De kosten hiervoor zijn € 190.000,-.