Ecologische verbetering oevers Oldambtmeer

Om de waterkwaliteit van het Oldambtmeer te verbeteren wil het waterschap de bestaande oeverzones aanpakken.

Status: In voorbereiding

Het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van het Oldambtmeer is een belangrijke opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de waterkwaliteit te verbeteren wil het waterschap de bestaande oeverzones aanpakken. Het gaat dan om het verbeteren van de oevers als leefgebied voor vissen en waterinsecten. Dit leefgebied kan verbeterd worden door meer luwte, meer schuilmogelijkheid voor vis, meer ondiepte en bescherming van rietkragen.

Maatregelen natuurlijke oevers

Het plan is om maatregelen te nemen bij oevers die ook nu als natuurlijke oever zijn ingericht en worden beheerd. De bedoeling is om die oevers in te richten als meer geleidelijke overgang tussen land en water. Onder water dragen ondieptes en levend en dood plantmateriaal bij aan een beter leefgebied voor vis en waterinsecten. Boven water zien we herstelde oevers, met riet dat vanaf vooroevers het water in groeit.

Op maandag 17 juli wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden over de plannen.

Dit project is mede gefinancierd door: