Toegankelijkheidsverklaring

Waterschap Hunze en Aa’s streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van https://www.hunzeenaas.nl en opgesteld op 09-03-2022.

Status toegankelijkheidslabel van Hunze en Aa's. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Digitale toegankelijkheid

Wij streven naar een toegankelijke website voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan duidelijke, begrijpelijke informatie. Daarnaast nemen we maatregelen zodat mensen met een beperking ook teksten kunnen lezen en beelden kunnen bekijken. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat Hunze en Aa’s voldoet aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm. Voor elke afwijking is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven. De maatregelen en data waarop deze zijn uitgevoerd zijn ook beschreven.

Lees de volledige verklaring.