Toegankelijkheidsverklaringen

Waterschap Hunze en Aa’s streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Op deze pagina publiceren we de toegankelijkheidsverklaringen van de sites en mobiele apps waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

1. Toegankelijkheidsverklaring van toepassing op de inhoud van https://www.hunzeenaas.nl en opgesteld op 09-03-2022.

Status toegankelijkheidslabel van Hunze en Aa's. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Digitale toegankelijkheid

Wij streven naar een toegankelijke website voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan duidelijke, begrijpelijke informatie. Daarnaast nemen we maatregelen zodat mensen met een beperking ook teksten kunnen lezen en beelden kunnen bekijken. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat Hunze en Aa’s voldoet aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm. Voor elke afwijking is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven. De maatregelen en data waarop deze zijn uitgevoerd zijn ook beschreven.

Lees de volledige verklaring.


2. Toegankelijkheidsverklaring van toepassing op de inhoud van https://www.ruimbaanvoorvissen.nl en opgesteld op 01-03-2024.

Status toegankelijkheidslabel van Ruim Baan Voor Vissen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wij streven naar een toegankelijke website voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan duidelijke, begrijpelijke informatie. Daarnaast nemen we maatregelen zodat mensen met een beperking ook teksten kunnen lezen en beelden kunnen bekijken. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat Ruim Baan Voor Vissen voldoet aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm. Voor elke afwijking is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven. De maatregelen en data waarop deze zijn uitgevoerd zijn ook beschreven.

Lees de volledige verklaring.