Renovatie rioolgemalen

Rioolgemalen zorgen voor afvoer van afvalwater. Ze moeten dus in goede conditie zijn.

Status: in uitvoering

Ruim 100 rioolgemalen pompen het rioolwater naar onze rioolwaterzuiveringen. Op dit moment renoveren we deze rioolgemalen. We doen dit in fasen.

Bijzonderheden

We vernieuwen allerlei onderdelen van het gemaal. Is vervanging van het gemaal goedkoper, dan doen we dat. Deze werkzaamheden zijn beschreven in standaardprocedures. Hierin staat hoe we omgaan met duurzaamheid, vertaald naar de eisen aan energieverbruik en materiaalkeuze. Dit biedt de structuur om planmatig en eenduidig de renovatie van de rioolgemalen op te pakken. Op deze manier kunnen we meerdere renovaties tegelijk aanbesteden en krijgen we een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

Planning

In 2022 zijn de volgende rioolgemalen aan de beurt:

  • RGM Winschoten: plaatsen van een derde pomp. Uitvoering juni – juli 2022.
  • RGM Wagenborgen: complete vervanging van het gemaal. Voorbereiding renovatie in het voorjaar 2022. Uitvoering net na de zomer 2022.
  • RGM Gasselte: complete vervanging van het gemaal. Voorbereiding in de 1e helft 2022. Uitvoering in 2e helft 2022.
  • RGM Finsterwolde: aanpassingen aan de elektrische installatie. Uitvoering in april – mei 2022.
  • RGM Oosterland: aanpassingen aan de elektrische installatie en vervangen van pompen. Voorbereiding april – mei 2022. Uitvoering: juni – juli 2022.

Opdrachtgever / uitvoerder

Het waterschap is opdrachtgever voor deze werken. Verschillende aannemers voeren de werkzaamheden uit.