Open data

Wij stellen onze data als Open Data beschikbaar. Iedereen is vrij is om deze data te hergebruiken. Met het openstellen van data geven wij invulling aan het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij stellen onze data beschikbaar volgens het principe open, tenzij.

Open data portaal

Zoek in datasets, service en kaarten.

Direct naar Open data portaal


Kennisbank

Leer en zoek begrippen van het waterschap

Direct naar de kennisbank


Beeldbank Groningen

Beeldbank Groningen is een beeldbank met historisch beeldmateriaal, vooral foto’s, van Groningen.

Direct naar de Beeldbank Groningen


Het Groninger Archief Net

Het Groninger Archief Net presenteert informatie over de archieven in de provincie Groningen.

Direct naar het Groninger Archief Net


Het Drents Archief Net

Het Drents Archief Net presenteert informatie over Drentse archieven.

Direct naar het Drents Archief Net


Archieven portaal Europa

Hier vind je informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen en informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.

Direct naar Archieven Portaal Europa


Waterschapsspiegel

Waterschapsspiegel is de overkoepelende bedrijfsvergelijking van de Nederlandse waterschappen. 

Direct naar de waterschapsspiegel