Nieuws

Watervergunning voor grondwateronttrekking Zuidelijke Ringweg Groningen

3 juni 2020

We hebben een watervergunning afgegeven aan de Combinatie Herepoort voor het onttrekken van grondwater voor de bouw van de verdiepte ligging van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Het gaat om een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand om de werkzaamheden uit te kunnen voeren aan de N7 tussen knooppunt Julianaplein en de...

Droogte – week 23

2 juni 2020

Het is droog in ons gebied.  Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot 147 millimeter. Het neerslagtekort is op dit moment groter dan in de jaren 1976, 2018 en 2019. Wateraanvoer Via het gemaal bij Dorkwerd en via de Hoogeveense Vaart kunnen we water aanvoeren dat afkomstig is uit het IJsselmeer.

Versoepeling bedieningstijd sluizen

29 mei 2020

Vanaf 30 mei versoepelen we de bedieningstijden van de sluizen in ons beheergebied. Eerder beperkten we de bediening van onze sluizen vanwege het coronavirus. De sluizen worden vanaf 30 mei weer dagelijks bediend tussen 9:00 en 17:00 uur. Vanaf deze datum zijn ook de zelfbedieningssluizen met een sluissleutel te bedienen.

Onttrekking uit oppervlaktewater Drentsche Aa niet toegestaan

27 mei 2020

Het is de afgelopen maanden bijzonder droog in het Drentsche Aa-gebied en er is een oplopend neerslagtekort. Hierdoor neemt de afvoer van de Drentsche Aa af. We willen onherstelbare schade aan het waterleven in de beek voorkomen en de drinkwatervoorziening van het Waterbedrijf Groningen niet in gevaar brengen. Het is...

Maaiwerkzaamheden gestart

25 mei 2020

We zijn gestart met het maaien van onze sloten. Maaien wij niet, dan heeft dat gevolgen voor de wateraanvoer en waterafvoer, de veiligheid van onze medewerkers, maar ook voor de natuur. Als de sloot niet onderhouden wordt, groeit deze dicht. Dit geeft een mooie, natuurlijke uitstraling, maar we zien dan...

Veilig zwemmen in schoon water

20 mei 2020

De temperatuur stijgt de komende dagen. Heerlijk om dan buiten een frisse duik te nemen. Doe dit alleen in officieel aangewezen zwemplassen. In opdracht van de provincie controleren wij hier de waterkwaliteit. Controle in laboratorium Van 1 april t/m 1 oktober controleren we de waterkwaliteit voor de 45 zwemplassen in...

Algemeen bestuur gaat digitaal vergaderen

15 mei 2020

Door de Coronamaatregelen kan het algemeen bestuur (AB) van waterschap Hunze en Aa’s voorlopig niet fysiek bijeenkomen. Daarom gaat ons algemeen bestuur de komende tijd digitaal vergaderen. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop publiek deze vergaderingen kan volgen en gebruik kan worden gemaakt van het inspreekrecht. Planning...

Vistrek in volle gang

15 mei 2020

Ieder voorjaar trekken vele soorten vissen van zee ons land in. Ze gaan op zoek naar een plek om op te groeien of om zich voort te planten. Denk aan stekelbaarsjes of de jonge glasaal die in ons land uitgroeit tot volwassen paling. De ene soort gedijt goed in een...

Regio Groningen houdt minister Wiebes aan gewekte verwachtingen

13 mei 2020

De Groningse overheden, waaronder waterschap Hunze en Aa’s, houden minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het door hem toegezegde tijdpad en tempo voor de afbouw van de gaswinning. Bovendien adviseert de regio om continu oog te hebben voor versnellingsmogelijkheden in de versterkingsopgave en de schade-afhandeling en met...

Zeer welkome neerslag

29 april 2020

De neerslag van de komende dagen is zeker welkom. De grondwaterstanden in ons gebied liggen nog binnen de gemiddelde bandbreedte. Dit is mede dankzij het tijdig verhogen van de waterpeilen in onze watergangen, van winterpeil naar zomerpeil. Of op sommige plekken zelfs iets hoger. Deze peilen blijven we hanteren. Dit...