Nieuws

Stand van zaken Kaderrichtlijn Water

11 april 2024

Ons dagelijks bestuur heeft met een tussenevaluatie in kaart gebracht waar we staan met de Kaderrichtlijn Water (KRW), met hieraan gekoppeld een actieplan. De KRW stelt doelen die in 2027 gerealiseerd moeten zijn voor een goede ecologische en chemische kwaliteit van ‘waterlichamen’, zoals beken, meren en kanalen. Ons algemeen...

Waterschapspenning voor Harm Küpers

10 april 2024

Onze secretaris-directeur Harm Küpers heeft woensdagavond 10 april de waterschapspenning uitgereikt gekregen tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur. Dit als erkenning voor zijn ruime staat van dienst bij waterschap Hunze en Aa’s en diens rechtsvoorgangers. Voor Harm Küpers was het de laatste besluitvormende vergadering van ons algemeen bestuur. Hij...

Deelname onderzoek naar verminderen uitstoot lachgas

10 april 2024

Landelijk is een Versnellingsprogramma opgezet om de uitstoot van lachgas drastisch te verminderen. Een onderdeel hiervan is een landelijk meetprogramma. Van alle 21 waterschappen zijn 52 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gekozen waar 4 jaar lang lachgasmetingen worden gedaan. Voor ons waterschap zijn dat de rwzi’s Gieten en Stadskanaal. Het algemeen bestuur heeft...

Vaarweginformatie

9 april 2024

Op verschillende plekken is er oponthoud of zelfs stremming voor de scheepvaart.

Start aanleg carports met zonnepanelen

5 april 2024

Dinsdag 16 april start de aanleg van carports met zonnepanelen op het parkeerterrein voor ons waterschapshuis in Veendam. In de periode van 16 april tot 1 augustus zijn er door de werkzaamheden fors minder parkeerplekken. Alternatieven zijn het nieuwe parkeerterrein langs de Sorghvlietlaan, het parkeerterrein bij sportpark de Langeleegte (Langeleegte...

Nieuwe overeenkomst samenwerking in Eemsdelta ondertekend

21 maart 2024

Natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden binnen het netwerk Ecologie en Economie in Balans in Eemsdelta ondertekenden vorige week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hierin maken we afspraken over het bereiken van duurzame economische groei en het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit van de Eems-Dollard. Het vervangt onze eerdere overeenkomst uit...

Kennis delen op Blue Transition Event

19 maart 2024

Europese partners zijn deze dagen op bezoek in Drenthe. Zij gaan in gesprek over klimaatbeleid en het effect van ‘water en bodem sturend’ tijdens het ‘Blue Transition Event’. Provincie Drenthe ontvangt samen met waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s de delegatie. Zij gaan met elkaar in gesprek over klimaatbeleid en het effect...

Vanaf 22 maart 2024: Verhalenpad de Reis van de Regen

15 maart 2024

Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest en Biblionet Groningen organiseren vanaf 22 maart 2024 het Verhalenpad ‘de Reis van de Regen’ in de provincie Groningen.

Jelmer Kooistra benoemd tot nieuwe secretaris-directeur

13 maart 2024

Ons algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 maart Jelmer Kooistra benoemd tot nieuwe secretaris-directeur van Hunze en Aa’s. Zijn benoeming gaat in met ingang van 17 juni. Harm Küpers, onze huidige secretaris-directeur, gaat dan met pensioen. Zie ook ons nieuwsbericht over de voordracht van Jelmer Kooistra...

Maaipaden en watergangen niet beschikbaar voor GLB

12 maart 2024

Ons dagelijks bestuur heeft besloten onze maaipaden en watergangen niet beschikbaar te stellen voor opgave als landschapselement voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit nadat juni vorig jaar was besloten om – gelet op verschillende landelijke ontwikkelingen en verzoeken hiertoe – mogelijkheden nader te onderzoeken. Aanleiding Het GLB heeft voor agrariërs...