Nieuws

Stremming Pekel Aa

7 februari 2020

De Pekel Aa bij Winschoten is tot en met 21 februari gestremd voor scheepvaart. Stremming is noodzakelijk in verband met groot onderhoud aan de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Haitzemastraat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Benedictus van de gemeente Westerwolde 06 27567172.

Waterschap helpt bij waterbeheer in Burkina Faso

4 februari 2020

Geert Jan ten Brink, dijkgraaf bij waterschap Hunze en Aa’s en portefeuillehouder internationale zaken, brengt volgende week een bezoek aan Burkina Faso. In dat land brengt waterschap Hunze en Aa’s kennis over op het gebied van waterbeheer. Dit doet ze samen met vijf andere Nederlandse waterschappen. Ten Brink wil graag...

Ubbo Emmius Onstwedde en Hunze en Aa’s slaan handen ineen

3 februari 2020

Om de leerlingen van het Ubbo Emmius in Onstwedde een uitdagende leerlijn te bieden die vakoverstijgend is, slaan de school en waterschap Hunze en Aa’s de handen ineen. Worskhops Het waterschap ontwikkelt een aantal leuke workshops die de leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan voorbereiden. Deze workshops worden dan uiteindelijk...

Waterschappen gaan samenwerken met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.

31 januari 2020

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (SNON) voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor...

Geen baggerproblemen met PFAS voor waterschappen

21 januari 2020

Onderzoek door Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s bevestigt: er zit heel weinig PFAS in de waterbodem in Groningen en Drenthe. Dit betekent dat de waterschappen de planning voor het baggeren in de provincies normaal kunnen uitvoeren. ​Sinds 8 juli 2019 gelden in Nederland voor PFAS​ strenge normen voor...

Muskusrattenpopulatie Noordoost Nederland sterk afgenomen

21 januari 2020

De muskusrattenvangst in Noordoost Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2019 minder muskusratten dan in 2018. Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen. Vergeleken met 2018 daalden de vangsten in totaal van 15.645...

Wandelen voor Water

23 december 2019

Wereldwijd hebben miljarden mensen geen toegang tot schoon water. Daarom slaan Amref Flying Doctors, Simavi, ZOA en Rotary de handen ineen. In 2020 organiseren zij ‘Wandelen voor Water’. Wij, Hunze en Aa’s, zijn één van de steunpunten in het geheel. Sponsorloop​ Wandelen voor Water is een project voor basisschoolleerlingen in...

Stand van zaken bijeenkomst grondwateronttrekking Drentsche Aa

21 november 2019

Op maandag 4 november organiseerden we een bijeenkomst over de grondwateronttrekking in het Drentsche Aa-gebied.Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal toezeggingen gedaan n.a.v. vragen of opmerkingen. Hieronder leest u wat hiervan de stand van zaken is. ​Grondwaterstanden voorgaande jaren​Informatie over de grondwaterstanden van de jaren voor 2018 zijn geplaatst op on​ze...

Lasten 2020 stijgen licht

13 november 2019

In 2020 stijgen de lasten met € 1,7 miljoen ten opzichte van 2019. Dat is 2% van de begroting. Op woensdag 20 november vergadert ons algemeen bestuur over de begroting 2020 en de daaruit voortvloeiende belastingtarieven. Belastinggeld De stijging van de lasten heeft met name te maken met loon- en...

Bijeenkomst beregenen uit grondwater Drentsche Aa

4 november 2019

Omdat er met name in het Drentsche Aa-gebied veel vragen zijn over het huidige beleid rondom grondwateronttrekking organiseerde het waterschap op maandag 4 november 2019 een bijeenkomst over dit onderwerp. Het waterschap ging tijdens deze bijeenkomst in op het huidige beleid, de totstandkoming ervan en de handhavingsactiviteiten van afgelopen zomer.