Nieuws

Bomen in het Hondshalstermeer

1 oktober 2020

In het Hondshalstermeer plaatsten we op de meest ondiepe plekken bomen met kruin in het water. Hiermee zorgen we voor beschutting, een schuilplek voor het onderwaterleven. Direct na de zomer zijn we gestart met werkzaamheden in het Hondshalstermeer. Het plaatsen van de boomtrajecten was het meest bewerkelijke onderdeel van...

Proefdijk van gedroogd slib

1 oktober 2020

Hoe verwerken we klei van gedroogd slib uit de Eems-Dollard tot een echte zeedijk?...

Lekke buis onder Hondshalstermaar wordt verwijderd

24 september 2020

Donderdag 24 september starten in Scheve Klap de werkzaamheden om een buis op de bodem van de Hondshalstermaar te verwijderen. Werkzaamheden Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt de weg de Scheve Klap vanaf 24 september afgesloten voor een periode van drie tot vier dagen. Het verkeer wordt met borden...

Campagne ‘Laat u niet verrassen’ van start

23 september 2020

Voor Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel is de campagne ‘Laat u niet verrassen’ van start gegaan. Het doel van de campagne is om in gesprek te gaan over de effecten van klimaatverandering. De campagne is een initiatief van de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen, samen met waterschap Vechtstromen,...

Waterschapspeil 2020 geeft inzicht in waterschapswerk

17 september 2020

Waterschapspeil 2020 is medio september verschenen. Dit is de tweejaarlijkse rapportage over trends en ontwikkelingen in werk aan het regionale waterbeheer door de 21 waterschappen. Transparantie en inzicht Waterschapspeil 2020 is bedoeld voor lezers die een breed beeld van het waterschapswerk willen. Zowel de uitdagingen in relatie tot verschillende...

Waarom tellen we vissen?

16 september 2020

De komende weken meten we de visstand. We kijken naar de soorten en aantallen vissen die in onze kanalen en beken rondzwemmen. Deze tellingen zijn belangrijk voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Kanalen en beken die aangewezen zijn voor de KRW moeten namelijk aan bepaalde normen voldoen. Voldoet het niet aan...

Terugblik droogte

1 september 2020

De eerste helft van augustus bracht ons een periode waarin het aanhoudend tropisch warm, droog en zonnig was. De vraag naar water voor beregening van gewassen op het land nam fors toe, waardoor we tegen de grenzen van onze aanvoercapaciteit aanliepen. Beregeningsbeperkingen en de plaatsing van noodpompen waren nodig om...

Brede Groene Dijk: de aanleg van een proefdijk

31 augustus 2020

In september maken we een veertig meter lange proefdijk voor ons demonstratieproject de Brede Groene Dijk. De 35 vrachtladingen vol klei, in totaal 700 kuub, worden vanuit Oterdum via Woldendorp vervoerd naar de zeedijk. Dit gebeurt van 1 september t/m 4 september. De proefdijk wordt gemaakt...

Rivierpriklarven in Gasterensche Diep geïnventariseerd

26 augustus 2020

Eens in de drie jaar inventariseren we de rivierpriklarven in de Drentsche Aa. Een paar weken geleden was het weer zover. We telden de larven op 15 verschillende plekken in het Gasterensche Diep en Oudemolensche Diep. De resultaten zijn gunstig De tellingen zijn positief. Het gaat goed met de...

Landschapsvisie Hunzedal

25 augustus 2020

Voor het Hunzedal hebben we de afgelopen periode meegewerkt aan een landschapsvisie. Hiermee werken we naast waterbeheer en natuur, ook aan uitzicht voor landbouw, recreatie en andere functies in dit gebied. Er is al heel veel gebeurd in het Hunzedal Denk aan herinrichtingsprojecten als Lofar, Mandelanden, Bonnerklap, Elzemaat, Annermoeras,...