Nieuws

Slib indikken zonder chemicaliën

27 februari 2020

We starten met een test om het slib van de afvalwaterzuivering in Scheemda in te dikken zonder chemicaliën. Op deze manier willen we het proces duurzamer maken. Gebruik van chemicaliën Zuiveringsslib is een restproduct van het zuiveren van rioolwater in onze zuiveringsinstallaties. Dit slib moet ingedikt worden voordat het naar...

Drentsche Aa uitzonderlijk hoog

24 februari 2020

De waterstand van de Drentsche Aa is uitzonderlijk hoog door de gevallen neerslag van de afgelopen weken. De grote hoeveelheid neerslag die zondag 23 februari viel zorgde ervoor dat het waterpeil in de beek verder opliep.   De beek is ingericht om te veel aan water op te vangen. De...

Positief werkbezoek Burkina Faso

19 februari 2020

Onze dijkgraaf en Jaap Kelderman van waterschap Amstel Gooi en Vecht kijken terug op een succesvol werkbezoek in Burkina Faso. Ze zijn overtuigd van een groeiende stabiele samenwerking tussen alle betrokken partijen in Nederland en Burkina Faso. Samenwerking tot 2030 Naast een bezoek aan diverse Faso Koom projecten in de...

Hoogwatersituaties geoefend

13 februari 2020

Op donderdag 13 februari oefenden onze collega’s op hoogwatersituaties. Tijdens hoogwatersituaties hebben we heel veel zandzakken nodig, bijvoorbeeld bij het verstevigen van een dijk. Er werd geoefend met onze zandzakvulmachine. Met de gevulde zandzakken bouwden collega’s onder andere een nooddijk. Daarnaast oefenden ze met het ‘opkisten’ van een wel. Wellen...

Jongeren ontwikkelen klimaatadaptieve omgeving

13 februari 2020

Ruim 180 leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe ontwikkelden een eigen klimaatadatieve omgeving. Dat deden ze in opdracht van ons en collega waterschappen Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest en de provincies Groningen en Drenthe. Tijdens het JongerenEvent Klimaat & Water in de EnergyBarn op de Zernike Campus, presenteerden zij...

Hoogwater op zee

9 februari 2020

Update 11-02-2020, 16.00 uur Dinsdagochtend 11 februari sloten we de dijkdoorgangen in Delfzijl. Inmiddels is het water voldoende gezakt en kunnen we de dijkdoorgangen weer openen. Rond 22.00 uur op dinsdagavond sluiten we de coupures opnieuw. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt in Delfzijl om 01.30 uur...

Stremming Pekel Aa

7 februari 2020

De Pekel Aa bij Winschoten is tot en met 21 februari gestremd voor scheepvaart. Stremming is noodzakelijk in verband met groot onderhoud aan de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Haitzemastraat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Benedictus van de gemeente Westerwolde 06 27567172.

Waterschap helpt bij waterbeheer in Burkina Faso

4 februari 2020

Geert Jan ten Brink, dijkgraaf bij waterschap Hunze en Aa’s en portefeuillehouder internationale zaken, brengt volgende week een bezoek aan Burkina Faso. In dat land brengt waterschap Hunze en Aa’s kennis over op het gebied van waterbeheer. Dit doet ze samen met vijf andere Nederlandse waterschappen. Ten Brink wil graag...

Ubbo Emmius Onstwedde en Hunze en Aa’s slaan handen ineen

3 februari 2020

Om de leerlingen van het Ubbo Emmius in Onstwedde een uitdagende leerlijn te bieden die vakoverstijgend is, slaan de school en waterschap Hunze en Aa’s de handen ineen. Worskhops Het waterschap ontwikkelt een aantal leuke workshops die de leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan voorbereiden. Deze workshops worden dan uiteindelijk...

Waterschappen gaan samenwerken met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.

31 januari 2020

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (SNON) voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor...