Droogte week 28

6 juli 2020

De neerslag van afgelopen week was zeer welkom en geeft verlichting.

Wateraanvoer en waterafvoer

We voeren vanuit Dorkwerd en de Hoogeveensche Vaart nog minimaal water aan vanuit het IJsselmeer. Door de gevallen neerslag is er voldoende zoet water beschikbaar om het Eemskanaal en het Termunterzijldiep door te spoelen.

Het lijkt vreemd om in de zomer water af te voeren, maar soms is dit nodig. We spuien om verzilting van het water tegen te gaan en het zoute water terug te dringen naar zee. Zout water is namelijk zeer slecht voor landbouw en natuur.

Grondwater

In de gebieden waar we water kunnen aanvoeren zien we dat de grondwaterstanden normaal zijn voor de tijd van het jaar.

In de hoger gelegen delen van ons gebied, waar we geen water kunnen aanvoeren, zijn de grondwaterstanden licht gestegen dankzij de neerslag van de afgelopen week.  Het grondwaterpeil blijft hier achter bij wat normaal is voor de tijd van het jaar en is vergelijkbaar met de droge zomers van 2018 en 2019.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort in ons gebied is 163 millimeter. Dit neerslagtekort is vergelijkbaar met dezelfde periode als in de droge zomers van 2018 en 2019. Het neerslagtekort is inmiddels lager dan in het recorddroge jaar 1976 aan het begin van de zomer.

Verwachting komende weken

De komende twee weken wordt er wisselvallig weer voorspeld met lage temperaturen. De verwachting is dat daarmee de watervraag daalt, waardoor er minder wateraanvoer nodig is.

Eerdere berichtgeving over droogte