Grip krijgen op invasieve exoten

25 juni 2020

Het is de week van de invasieve exoot. Invasieve exoten zijn onder andere water- en landplanten die niet van nature in ons land voorkomen. Door hun sterke groei kunnen ze problemen veroorzaken. We pakken daarom deze invasieve exoten aan.

Problemen

Exotische waterplanten in beken en sloten zorgen voor grote overlast. De planten verspreiden zich snel en verminderen de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast kunnen de planten de doorstroming van de kanalen en sloten belemmeren of duikers verstoppen. Iets wat we in tijden van droogte juist niet willen.

Onder controle krijgen

Voorbeelden van exotische water- en landplanten zijn de Grote waternavel, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien en de Reuzenberenklauw.

We zijn sinds een aantal jaren bezig om de invasieve exoten onder controle te krijgen. Zo hebben we een speciaal team gevormd om de waterplanten handmatig of machinaal te verwijderen.

De planten groeien snel en verspreiden zich makkelijk. Door de planten vroegtijdig te verwijderen, is de massa van de planten nog niet zo groot. Dit maakt het verwijderen gemakkelijker en hierdoor wordt de kans op verspreiding kleiner.

Daarnaast spoort het team invasieve exoten in ons gebied op. Door nacontrole van plekken die schoongemaakt zijn, willen we de soorten terugdringen uit ons gebied.

Bescherming van de beken

Als de exotische waterplanten in onze beken komen is het erg lastig om ze te verwijderen. De gebieden zijn vaak niet gemakkelijk te bereiken en de exoten hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden. Om te voorkomen dat de exotische waterplanten in de beek terecht komen, plaatsen we in de watergangen roosters en schermen.

Met de inzet van het team en het plaatsen van schermen en roosters op verschillende plekken, houden we grip op de invasieve exoten binnen ons gebied.

Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen door waterplanten uit uw tuin of aquarium niet in de sloot te gooien, maar in de groene container. Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten dus een ware plaag vormen.

U kunt ook onze extra paar ogen in het veld zijn. Ziet u in of langs onze watergang een exotische water- of landplant? Dan kunt u dit bij ons melden. Dat kan via het mailadres waterschap@hunzeenaas.nl.