Regen brengt verlichting

23 juni 2020

Vorige week heeft het behoorlijk geregend in ons gebied. In grote delen is circa 20 millimeter gevallen, met lokaal uitschieters tot meer dan 30 millimeter. Een groot deel van deze neerslag hebben we kunnen vasthouden waardoor grondwaterstanden omhoog zijn gegaan.

De komende dagen wordt het warm, zonnig en droog. We verwachten niet dat dit zal leiden tot grote problemen. Er is op dit moment voldoende zoet water beschikbaar om de komende week te kunnen voorzien in de watervraag voor onder meer beregening. Ook kunnen we het Eemskanaal en het Termunterzijldiep doorspoelen, zodat hier het zoutgehalte omlaag gaat. Bovendien gaat de weersverwachting na het weekend uit van lagere temperaturen en neerslag.

Droogte nog niet overal voorbij

In ongeveer 75% van ons gebied voeren we water aan dat afkomstig is uit het IJsselmeer. In gebieden met wateraanvoer liggen de grondwaterstanden hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. In de hoger gelegen delen van ons gebied, waar we geen water kunnen aanvoeren, zijn de grondwaterstanden licht gestegen dankzij de neerslag van de afgelopen week. Het grondwaterpeil blijft hier echter nog steeds achter bij wat normaal is voor de tijd van het jaar en is vergelijkbaar met de droge zomers van 2018 en 2019. De droogte is op de hoger gelegen zandgronden in het Drentsche-Aa-gebied en een deel van het stroomgebied van de Hunze dan ook zeker nog niet voorbij.

Neerslagtekort nog steeds recordhoog

Het neerslagtekort is een belangrijke indicator voor het antwoord op de vraag hoe droog het is. Dit is het verschil tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende verdamping. Dit wordt op verschillende weerstations in Nederland bijgehouden in de periode van 1 april tot en met 30 september (in het groeiseizoen). Hoe groter het neerslagtekort, hoe droger het is. Het neerslagtekort in ons gebied bedraagt momenteel 148 millimeter en ligt daarmee nog steeds hoger dan in het recorddroge jaar 1976 aan het begin van de zomer.

Waterkwaliteit en zwemmen

Met de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht, zullen ook de watertemperaturen stijgen. Het risico op waterkwaliteitsproblemen, zoals bijvoorbeeld blauwalg of botulisme, neemt hierdoor toe. We adviseren om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemlocaties omdat hier het water wordt gecontroleerd. Op dit moment zijn er twee zwemlocaties binnen ons gebied waar zwemmen wordt afgeraden. (Langebosch in Veendam  en Ruitershorn in Muntendam). Kijk voor een overzicht van de aangewezen zwemlocaties en de actuele zwemwaterkwaliteit op www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp.

Extra aandacht gaat op dit moment in Zuidoost Drenthe uit naar het Oosterdiep en de Limietwijk. In Klazienaveen, in het gebied van onze collega’s van waterschap Vechtstromen, heeft een storing geleid tot een riooloverstort. Zuurstofarm water is via de Verlengde Hoogeveensche Vaart ook in ons gebied terechtgekomen. We houden de situatie goed in de gaten en hebben in samenwerking met Vechtstromen beluchters in het water van het Oosterdiep en de Limietwijk geplaatst en de wateraanvoer verhoogd. Zo brengen we het zuurstofgehalte in het water omhoog om vissterfte te voorkomen en geuroverlast te verminderen. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van waterschap Vechtstromen.