Inspectie veendijken

11 juni 2020

We zijn gestart met de eerste inspecties van onze veendijken. Dit doen we omdat veendijken gevoelig zijn voor droogte. Uit de inspecties blijkt dat de dijken op orde zijn.

Wat controleren we?

We wilden graag een eerste inventarisatie hebben van de status van al onze veendijken. Op deze manier kunnen we goed zien wat voor effect toenemende droogte heeft op de toestand van onze veendijken.

We controleren tijdens de inspecties of de dijk scheuren vertoont en of er vervormingen te zien zijn aan de dijk.

In de dijken langs het Afwateringskanaal Duurswold tussen Steendam-Tjuchem en het Afwateringskanaal Duurswold ten westen van het Schildmeer zijn een aantal scheuren gevonden. We inspecteren deze dijken daarom regelmatig. Op dit moment hoeft er nog geen actie ondernomen te worden en vormen de gevonden scheuren geen gevaar.

Vanaf een neerslagtekort van 200 millimeter intensiveren we inspectie van de veendijken in ons gebied. Ook houden we een aantal nieuw aangelegde dijken in de gaten, omdat deze ook gevoelig kunnen zijn voor de droogte.  

Waarom worden alleen veendijken geïnspecteerd?

Dijken van klei en zand zijn minder gevoelig voor droogte dan dijken van veen. Dijken van klei en zand zijn veel zwaarder dan dijken van veen. Als een dijk van veen indroogt dan wordt deze nog lichter. Als de dijk te licht wordt kan het in een extreem geval voorkomen dat de dijk de druk van het water niet meer kan weerstaan. Daarom is het belangrijk om te controleren of de dijk scheuren vertoont en of er ook vervormingen te zien zijn aan de dijk.