Broedeiland Dollardkwelder opnieuw succesvol

3 juli 2020

Het broedeiland op de Dollardkwelder bij onze Brede Groene Dijk is dit jaar weer door honderden Kluten bezet. Bijna vijfhonderd paartjes hebben op het eiland gebroed, een toename ten opzichte van vorig jaar. Samen met de tweehonderd paar in Polder Breebaart was dit de grootste broedpopulatie aan Kluten die in de afgelopen 15 jaar in de hele Dollard voorkwam.

Veilige nestplaats

Voor het broedseizoen is de begroeiing op het eiland verwijderd. Omdat de plas snel aanslibt en er een constante dreiging is van landroofdieren, is daarnaast het voswerende raster om het eiland verbeterd. Daar waar het eiland redelijk beschermd is tegen deze landroofdieren, geldt dat niet tegen roofvogels. Kuikens overlijden door kou of door rovers vanuit de lucht als Meeuwen en Buizerds. Gelukkig worden er ook gezinnen met grote kuikens gezien: overal op de kwelder en op het wad lopen momenteel paren met kuikens, die soms al zo groot zijn dat ze amper meer van hun ouders zijn te onderscheiden.

Waarom ‘bemoeien’ wij ons met Kluten?

Het broedeiland is bewust ontstaan bij het afgraven van kwelderklei voor ons project Brede Groene Dijk. Het is uniek om in dit beschermde Natura 2000 gebied te graven en daarom positief dat de gedachte van dit broedeiland goed uitwerkt. Meer informatie over de Brede Groene Dijk en het Kluteneiland

Met dank aan Daan Bos (Altenburg & Wymenga) & Kees Koffijberg (Sovon Vogelonderzoek Nederland)