Droogte – week 23

2 juni 2020

Het is droog in ons gebied.  Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot 147 millimeter. Het neerslagtekort is op dit moment groter dan in de jaren 1976, 2018 en 2019.

Wateraanvoer

Via het gemaal bij Dorkwerd en via de Hoogeveense Vaart kunnen we water aanvoeren dat afkomstig is uit het IJsselmeer. Op dit moment zijn we goed in staat om te voorzien in de watervraag van beregenaars. Via Dorkwerd wordt er momenteel 15.000 liter per seconde aangevoerd en via de Hoogeveensche Vaart 3500 liter per seconde. Dit komt overeen met 75% van onze maximale aanvoercapaciteit.

Beregenen? Meld het ons!

Wilt u beregenen uit oppervlaktewater? We vragen dit twee dagen van tevoren te melden via 0598 – 693 800, of per mail: beregening@hunzeenaas.nl.

Wij hebben zo de tijd om aanpassingen in de wateraanvoer te doen, zodat er ook voldoende water beschikbaar is om te beregenen.

Grondwater

In de gebieden waar we water aanvoeren zorgen we met de peilverhogingen in de sloten dat het grondwater niet te ver uitzakt. In de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren, zien we dat de grondwaterstanden zakken.

Verwachtingen voor de komende week

Tot en met woensdag is het droog en warm weer en zal het neerslagtekort toenemen. Hierna dalen de temperaturen en gaat het regenen. De verwachting is dat er de komende week circa 40 millimeter neerslag valt en dat daarmee de watervraag daalt waardoor er minder wateraanvoer nodig is.

Met de verwachte neerslag hebben we ook de mogelijkheid om het Eemskanaal door te spoelen om het zoutgehalte van dit water (dat verband houdt met de nabijheid van de zee) terug te brengen.

De neerslag die de komende dagen wordt verwacht is dan ook meer dan welkom.

Eerdere updates

Droogte – week 21