Watervergunning voor grondwateronttrekking Zuidelijke Ringweg Groningen

3 juni 2020

We hebben een watervergunning afgegeven aan de Combinatie Herepoort voor het onttrekken van grondwater voor de bouw van de verdiepte ligging van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Het gaat om een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand om de werkzaamheden uit te kunnen voeren aan de N7 tussen knooppunt Julianaplein en de Europaweg.

Zienswijzen geen aanleiding tot aanpassing vergunning

Geen van de 102 ingediende zienswijzen gaf aanleiding voor het aanpassen van de vergunning, omdat de gevolgen van de tijdelijke onttrekking voldoende beheersbaar zijn. 

We hebben de zienswijzen zorgvuldig doorgenomen en beantwoord. De ingediende zienswijzen hebben met name betrekking op de mogelijke gevolgen van grondwateronttrekking.

Handhaving op grondwateronttrekking

In de vergunning staat hoeveel grondwater er onttrokken mag worden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden controleren we actief en regelmatig op de naleving hiervan.