Regio Groningen houdt minister Wiebes aan gewekte verwachtingen

13 mei 2020

De Groningse overheden, waaronder waterschap Hunze en Aa’s, houden minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het door hem toegezegde tijdpad en tempo voor de afbouw van de gaswinning. Bovendien adviseert de regio om continu oog te hebben voor versnellingsmogelijkheden in de versterkingsopgave en de schade-afhandeling en met maatregelen te komen om de ontstane maatschappelijke ontwrichting terug te dringen. De minister heeft verwachtingen gewekt en Groningen rekent hierop. Dit is de lijn van het regionale advies voor het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/2021. Zie voor meer informatie de berichtgeving van de provincie Groningen.