Algemeen bestuur gaat digitaal vergaderen

15 mei 2020

Door de Coronamaatregelen kan het algemeen bestuur (AB) van waterschap Hunze en Aa’s voorlopig niet fysiek bijeenkomen. Daarom gaat ons algemeen bestuur de komende tijd digitaal vergaderen. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop publiek deze vergaderingen kan volgen en gebruik kan worden gemaakt van het inspreekrecht.

Planning tot de zomervakantie

De komende maand zijn er de volgende bestuursvergaderingen:

  • Woensdag 20 mei: informerende AB-vergadering. In deze vergadering zal het algemeen bestuur geen besluiten nemen. Om die reden zal deze vergadering niet live zijn te volgen. De vergadering zal worden opgenomen en is de volgende dag terug te kijken en te beluisteren via onze website.
  • Woensdag 10 juni: er is dan een informerende bijeenkomst voor het algemeen bestuur en er zijn commissievergaderingen. Ook voor deze momenten geldt dat de verschillende bijeenkomsten de volgende dag zijn terug te kijken en te beluisteren via onze website.
  • Woensdag 24 juni, 20.00 uur: besluitvormende vergadering van het algemeen bestuur. Deze vergadering is live te volgen via onze website.

Digitaal inspreken

Spreekrecht houdt in dat er de gelegenheid is om tijdens een vergadering van het algemeen bestuur of een vergadering van een commissie het algemeen bestuur toe te spreken over onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan. Iedereen kan gebruikmaken van het spreekrecht. Digitaal vergaderen betekent dat ook inspreken langs digitale weg gebeurt. Hiervoor moet u rekening houden met een aantal voorwaarden. U moet:

– beschikken over pc, laptop of tablet met webcam en microfoon;

– de applicatie Starleaf installeren (beschikbaar voor pc, laptop en tablet);

– een account aanmaken voor het gebruik van de Starleafapplicatie;

– zich aanmelden voor spreekrecht. Neem hiervoor contact op met bestuurs- en managementassistente Petra Stegeman, telefoonnummer: 0598 – 69 38 81. Zij zal vragen naar uw mailadres. Geef hiervoor hetzelfde mailadres op als waarmee u een account hebt aangemaakt voor de Starleafapplicatie. Meer informatie over het spreekrecht vindt u hier.