Vistrek in volle gang

15 mei 2020

Ieder voorjaar trekken vele soorten vissen van zee ons land in. Ze gaan op zoek naar een plek om op te groeien of om zich voort te planten. Denk aan stekelbaarsjes of de jonge glasaal die in ons land uitgroeit tot volwassen paling. De ene soort gedijt goed in een beek, de ander in een meer of juist in een kanaal. Wij zijn verantwoordelijk voor het leefgebied van vissen en nemen heel veel maatregelen om het leefgebied voor die verschillende soorten vis te verbeteren.

Die vistrek hadden wij u graag laten zien tijdens de wereldwijde vismigratiedag. Deze dag gaat in verband met de coronamaatregelen helaas niet door. Maar volgend voorjaar weer een kans, want het gebeurt ieder jaar.

Hier nemen we u toch een klein beetje mee in de leefwereld van de vis.