Nieuws

Teeltvrije zones

11 december 2020

In 2021 handhaven we weer op teeltvrije zones. Hoe zat het ook nog maar met de regelgeving rond teeltvrije zones? Wat mag wel en wat mag niet? De teeltvrije zone is de strook tussen de insteek van het talud en het hart van de buitenste plantenrij van het gewas op...

Gratis advies én subsidie voor verminderen perceelsemissie

11 december 2020

Unieke kans voor Drentse agrariërs...

Hunze en Aa’s binnen randvoorwaarden positief over windmolens op zeedijk

10 december 2020

Waterschap Hunze en Aa’s is in beginsel positief over het initiatief van RWE Windpower om enkele windmolens te plaatsen op onze zeedijk. Dit omdat het initiatief goed past in ons energiebeleid en ons streven om 100% energieneutraal te worden. Op 9 december heeft ons algemeen bestuur in ruime meerderheid besloten...

Project Beekbodemverhoging Drentsche Aa binnenkort van start

10 december 2020

Begin volgend jaar starten we met de pilot Beekbodemverhoging in de Drentsche Aa. Ons algemeen bestuur stelde gisteravond in haar vergadering het projectplan vast. We verhogen de bodem van de benedenloop met zand en hout, zoals takken. Daarmee verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek...

Aanvang AB-vergadering op 9 december om 19.00 uur

4 december 2020

De vergadering van ons algemeen bestuur op woensdag 9 december start om 19.00 uur in plaats van om 20.00 uur. Besloten is de aanvangstijd met een uur te vervroegen vanwege de relatief omvangrijke agenda en het aantal insprekers dat wordt verwacht. Door het coronavirus kunnen bijeenkomsten van ons algemeen...

Een breed groen perspectief op dijken

26 november 2020

Ons project Brede Groene Dijk wordt regelmatig opgepakt voor een onderzoeksvraag of studieobject. Niet voor niets is het een demonstratieproject. Een project waarbij we ervaringen delen en anderen hun kennis met ons delen. Zo schreef Richard Marijnissen voor zijn promotieonderzoek een storyline...

Nieuwe Statenzijl even niet bereikbaar

26 november 2020

Het sluizencomplex Nieuwe Statenzijl is komende maandag en dinsdag moeilijk bereikbaar. Maandag 30 november start de aannemer om 7.00 uur met asfaltwerkzaamheden. De volgende dag, dinsdag 1 december, zijn ze om 17.00 uur klaar. Dan wordt de weg weer vrijgegeven. Het gaat om het laatste deel van de weg richting...

Waar komt die troep toch vandaan?

20 november 2020

Iedereen weet dat je geen rommel in de sloot of in het kanaal moet gooien. Het vervuilt het water en is slecht voor het waterleven. Toch blijkt er vaak heel veel troep in kanalen te liggen. We lopen hier tegen aan bij baggerwerken. Eerder dit jaar startten we met...

Wereld Toilet Dag: wat kunt u doen voor schoon water?

19 november 2020

Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland. De waterschappen roepen op om alleen ‘de 3 p’s’ door de wc te spoelen: poep, plas en (wc-)papier.   Met de campagne Waterbazen...

Jakob Bartelds nieuw lid dagelijks bestuur

11 november 2020

Jakob Bartelds neemt namens de fractie Landbouw zitting in het dagelijks bestuur van ons waterschap. Dit heeft het algemeen bestuur van Hunze en Aa’s woensdagavond 11 november besloten. Jakob Bartelds volgt Jan Batelaan op die wethouder is geworden in de gemeente Midden-Drenthe. In de DB-vergadering van 15 december zal de...