Nieuws

Vertrek bestuurslid Jan Batelaan

25 augustus 2020

Bestuurslid Jan Batelaan vertrekt bij Hunze en Aa’s. Hij heeft zijn ontslag aangeboden aan het algemeen bestuur en dijkgraaf Geert-Jan ten Brink heeft hem eervol ontslag verleend. De reden voor zijn vertrek is dat Jan Batelaan is voorgedragen als wethouder van de gemeente Midden-Drenthe. Jan Batelaan heeft namens de fractie...

Beekbodemverhoging in de Drentsche Aa

25 augustus 2020

In de afgelopen weken organiseerden we verschillende veldbezoeken in het Drentsche Aa gebied. We spraken daar met aanwonenden en naastbetrokkenen over de plannen voor beekbodemverhoging. Begin september worden deze plannen ter inzage gelegd. Versterken ecologie Bij het Anloërdiepje, het Zeegserloopje en het Taarlooschediep kijken we naar de mogelijkheid om de...

Beregeningsverbod Hunze ingetrokken

21 augustus 2020

Het algeheel verbod om in een deel van het stroomgebied van de Hunze te beregenen, hebben we per direct ingetrokken. De neerslag van de afgelopen dagen heeft geleid tot een verbetering en inmiddels is er weer voldoende water beschikbaar voor beregenaars. Dit maakt dat het beregeningsverbod dat op 12 augustus...

Rioolwatergegevens onderdeel van coronadashboard

20 augustus 2020

Met het dashboard coronavirus geeft de rijksoverheid informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Sinds kort zijn ook rioolwatergegevens onderdeel van het coronadashboard. Het rioolwater wordt op verschillende waterzuiveringen in Nederland door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht op de aanwezigheid van het coronavirus, waaronder een aantal...

Stand van zaken droogte

18 augustus 2020

Het heeft afgelopen weekend geregend in ons gebied, met lokaal grote verschillen in de hoeveelheid neerslag die er is gevallen. De wateren in de delen van ons gebied waar we water vanuit het IJsselmeer kunnen aanvoeren, zijn goed op peil. Ook is de beregeningsvraag afgenomen. In het stroomgebied van de...

Gedeeltelijk beregeningsverbod opgeheven

13 augustus 2020

We hebben besloten om het gedeeltelijk beregeningsverbod dat van kracht was voor de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën per direct op te heffen. Hier mag weer 24 uur per etmaal worden beregend. Het algehele beregeningsverbod uit oppervlaktewater voor een deel van het stroomgebied van de Hunze,...

Aanpassingen in beregeningsverboden

12 augustus 2020

Per direct worden veranderingen in onze beregeningsverboden van kracht. In een deel van het stroomgebied van de Hunze is een algeheel verbod gaan gelden voor beregening uit oppervlaktewater. In de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën gold een verbod voor beregening overdag van 07.00 tot 19.00 uur.

Grip op exoten: de strijd met ongewenste waterplanten

12 augustus 2020

We hebben onze handen vol aan het bestrijden van ongewenste waterplanten. Het zijn invasieve exoten, planten die van nature niet in ons land voorkomen. Door hun sterke groei veroorzaken ze grote problemen. Juist nu het belangrijk is om water aan en door te voeren, werkt deze plantengroei belemmerd om ons...

Noodpompen voor extra wateraanvoer

10 augustus 2020

We plaatsen dinsdag noodpompen bij onze gemalen Veendam en Vennix (nabij Musselkanaal). Hiermee kunnen we meer water de gebieden inpompen waar op dit moment een verbod geldt om overdag te beregenen. Ook nu er alleen nog ’s avonds en ’s nachts in deze gebieden wordt beregend, is er nog steeds...

Zwemmen? Kijk op zwemwater.nl

7 augustus 2020

Met het huidige, zomerse weer gaan mensen graag zwemmen. Zeker met de huidige weersomstandigheden en oplopende watertemperaturen neemt het risico op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme toe. We adviseren daarom alleen te gaan zwemmen in een officieel aangewezen zwemwaterplas en niet in andere wateren. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd. Het actuele...