Oproep: Geulen graven? Doe het netjes en veilig!

21 mei 2021

Iedereen kan zien dat het nat is op het land. Om de gewassen niet in het water te laten staan en ziekte in de gewassen te voorkomen, graven landbouwers geulen naar de naastliggende sloot. Die geulen gaan ongewenst door onze onderhoudspaden. De wateraanvoer en -afvoer komen in het geding door het instorten van taluds en er ontstaan onveilige situaties voor onze collega’s. Bovendien is het niet goed, omdat door die geul ook bepaalde stoffen in het water komen.

Hoe dan wel?

We begrijpen dat dit gebeurt. We vragen echter met klem, als je het doet, doe het dan netjes en veilig. Gebruik een buis over de lengte van het onderhoudspad, zodat deze gewoon begaanbaar blijft en het uitzakken van de slootkant wordt voorkomen. Onze peilbeheerders, muskusrattenbeheerders en onderhoudsploeg moeten veilig gebruik kunnen maken van onze onderhoudspaden. Én ruim het op als het weer droger is.

Risico op dwangsom

Landbouwers weten dat dit van ze gevraagd wordt. We hebben hier de afgelopen jaren regelmatig op gewezen. Toch zien we dit op heel veel plekken niet goed gaan. Er ontstaat schade. Verandert dit niet, dan zullen we hierop moeten handhaven, met dwangsom tot gevolg.