Energie besparen op rioolwaterzuiveringen

26 mei 2021

We denken dat we met aanpassingen op onze rioolwaterzuiveringsintallaties (RWZI’s) energie kunnen besparen. Om dit in de praktijk te onderzoeken, krijgt onze RWZI in Scheemda nieuwe regelkleppen en gaan we voor de RWZI Tweede Exloërmond een blower huren. Ons dagelijks bestuur heeft besloten om hier 82.000 euro voor uit trekken.

Rioolwaterzuiveringen verbruiken veel energie voor de beluchting van het te zuiveren rioolwater. De beluchting zorgt voor de zuurstofrijke condities die nodig zijn voor het bacteriologische zuiveringsproces. Onderzoek wijst uit dat met de toepassing van de nieuwste technieken hierop in theorie 20% energie per jaar kan worden bespaard. Dit komt overeen met 1 miljoen kWH en 4% van ons totale energieverbruik. We willen deze theoretische inschatting in de praktijk toetsen op de RWZI’s in Scheemda en Tweede Exloërmond. De ervaringen die we opdoen met de nieuwe regelkleppen en de blower die we gaan huren, betrekken we bij de toekomstige vervanging van blowers en de toepassing van regelkleppen op al onze 13 rioolwaterzuiveringen.

Praktijktest past in duurzaamheidsbeleid

Terugdringing van ons energieverbruik past in ons streven om op termijn 100%-energieneutraal te worden. Op basis van het bestuursakkoord ‘Door water verbonden’ is deze bestuursperiode (2019 – 2023) in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen. De maatregelen op de RWZI’s in Scheemda en Tweede Exloërmond worden hieruit bekostigd.