Tweede bever gesignaleerd in Groningen

26 mei 2021

We hebben kooien geplaatst in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Hiermee willen we een bever vangen die hier verblijft. Het dier wordt na vangst uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa door Staatsbosbeheer en krijgt hier een nieuwe verblijfsplaats.

Tweede gesignaleerde bever

Eerder verbleef er op dezelfde plek in Groningen een andere bever. Deze bever verhuisde ook naar een nieuwe verblijfsplaats. We vonden in de omgeving nieuwe vraatsporen. Op beelden van een wildcamera zagen we het dier. Hierop was te zien dat de bever zich verplaatste naar dezelfde plek als waar de vorige bever zich bevond. Het gaat waarschijnlijk om een jongvolwassen dier dat recent door zijn ouders is verjaagd en nu op zoek is naar een nieuw territorium.

Beverbeheerplan

We vangen de bever in opdracht van de provincie Groningen en op grond van het beverbeheerplan. Met dit plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. De bever verblijft momenteel in de in het beverbeheerplan genoemde rode zone, waar de aanwezigheid van een bever een risico betekent voor de waterveiligheid. Na vangst wordt de bever uitgezet in de groene zone. In groene zones zijn afwisselende leefgebieden beschikbaar met beken, plassen en laagveenmoerassen die onderling verbonden zijn.

Diervriendelijk vangen

Omdat we beperkte ervaring hebben met het vangen van bevers, winnen we advies in bij de Zoogdiervereniging. Deze is op andere plekken in het land betrokken bij de vangst en het uitzetten van bevers. Dankzij sensoren in de geplaatste vangkooien en frequente controles weten we wanneer het dier gevangen is. Het is afwachten hoe lang dit zal duren. Na vangst wordt de bever door Staatsbosbeheer zo snel als mogelijk uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa op een plek waar nog geen andere bever verblijft.