Herstel Witterdiep van start

We laten het Witterdiep weer meanderen, zodat we meer water kunnen bergen én de waterkwaliteit en het waterleven kan verbeteren.

21 mei 2021

Waarom beekherstel

Het Witterdiep is in de vorige eeuw rechtgetrokken om het water snel af te kunnen voeren. Door de klimaatontwikkelingen moeten we het water nu juist langer vasthouden. Daarom maken we in de beekdalen ruimte voor water. We laten beken weer kronkelen zodat we meer water kunnen bergen. Bovendien is dit beter voor de waterkwaliteit. Het waterleven verbetert.

Hoe dan

Verderop richting Assen is de beek al hersteld. De nieuwe inrichting van het Witterdiep sluit hier straks op aan. Met belanghebbenden is hiervoor een plan uitgewerkt dat momenteel wordt uitgevoerd. Er wordt vijf kilometer van de beek hersteld. Dit zorgt voor 40.000 m³ extra waterberging.

Uitvoering

Het Witterdiep ligt deels op Defensieterrein. Dit project is een samenwerking van het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Assen en waterschap Hunze en Aa’s. Aannemer Avitec voert de werkzaamheden uit. Het project is voor het einde van dit jaar afgerond.