Eems-Dollard slib op perceel in Borgsweer

19 mei 2021

Bij Borgsweer is gestart met het ophogen van landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard. Een lange buis vanaf een schip in de Zwaaikom van het Oosterhornkanaal, voert bagger uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl op het perceel. Aangebrachte kades houden het slib op het perceel, waar het de komende drie tot vijf jaar de tijd krijgt om te drogen en rijpen tot vruchtbare grond. 

Voor betere landbouwgrond

Op het perceel ligt een veenlaag onder een dunne laag zware klei. Die veenlaag oxideert langzaam, waardoor het al lage perceel nog verder daalt en steeds natter wordt. Door de grond op te hogen met ongeveer 70 cm slib, zal het veen minder snel oxideren. Bovendien is de verwachting dat dit perceel in de toekomst betere resultaten oplevert voor de landbouw, omdat het slib een lichtere, vruchtbare grond wordt. Eigenaar van de grond Pieter Noordam: “We hopen dat we over een paar jaar op dit perceel goed pootaardappelen kunnen verbouwen. Als de grond lichter is dan is het makkelijker te bewerken en worden opbrengsten hoger. Ook zal het perceel minder snel te nat of te droog worden”.

En voor een minder troebele Eems-Dollard

Een ander doel is het verminderen van de grote hoeveelheid slibdeeltjes in de Eems-Dollard. Het brakke water is er nu erg troebel, waardoor de ecologie verslechtert en het moeilijker wordt voor allerlei dieren om hier te leven.

Eerst ontzilten

Het slib is onderzocht en mag verwerkt worden op landbouwgrond. Voor het zoute slib op het land gebracht wordt, moet het worden ontzilt. Dit gebeurt in het Oosterhornkanaal door het te mengen met zoet water. Vanaf daar wordt het via leidingen naar het perceel gepompt. Het zoute water dat hierbij vrij komt wordt terug naar zee afgevoerd. Dit proces duurt ongeveer 10 weken.

Samenwerken voor kennis

Het is een proef, waarbij we werken naar een betere bodem, vruchtbaardere landbouwgrond én minder slib in de Eems-Dollard. We onderzoeken of het op grote schaal kan worden toegepast. De proef is een samenwerking van maatschap Noordam-Ten Have uit Borgsweer, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, Groningen Seaports en waterschap Hunze en Aa’s. We gebruiken opgedane kennis en ervaringen van ophogingsprojecten in Duitsland en kennis die is opgedaan in de Kleirijperij aan de Valgenweg. Het maakt onderdeel uit van het programma Eems-Dollard 2050 en wordt deels door het Waddenfonds gefinancierd.