Kadeverbetering Kropswolderbuitenpolder

Kadeverbetering Kropswolderbuitenpolder

We verbeteren de kade tussen het Drents Diep, Foxholstermeer en de Kropswolderbuitenpolder.

19 juli 2023 tot 30 oktober 2023

In uitvoering

Aanpak rietoevers Zuidlaardermeer

Aanpak rietoevers Zuidlaardermeer

In de rietoevers van het Zuidlaardermeer worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

1 september 2024 tot 31 december 2024

In uitvoering

Kadeversterking Borgsloot

Kadeversterking Borgsloot

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we de kade aan.

1 maart 2024 tot 1 december 2024

In uitvoering

Warmtekrachtkoppeling op rioolwaterzuiveringen Assen en Scheemda

Warmtekrachtkoppeling op rioolwaterzuiveringen Assen en Scheemda

Op de rioolwaterzuiveringen in Assen en Scheemda komen nieuwe installaties waarmee we energie uit zuiveringsslib opwekken door het slib te vergisten.

1 april 2021 tot 31 december 2024

In uitvoering

Extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten

Extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten

We bouwen een fosfaatverwijderingsinstallatie op onze rioolwaterzuivering in Gieten. Deze zorgt ervoor dat het gezuiverde rioolwater fors minder fosfaat bevat.

In uitvoering

Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Als een kade niet sterk genoeg is, verbeteren we deze. Om veiligheid te kunnen garanderen.

In uitvoering

Natuurvriendelijke oevers Noord- Willemskanaal

Natuurvriendelijke oevers Noord- Willemskanaal

Samen met direct betrokkenen ontwikkelden we plannen voor natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal.

In uitvoering

Kadeversterking polder Lappenvoort-Oosterland

Kadeversterking polder Lappenvoort-Oosterland

Polder Lappenvoort-Oosterland kan worden ingezet voor waterberging in hoogwatersituaties. Doet zo’n situatie zich voor, dan moet de kade op orde zijn.

In uitvoering

Kadeverbetering Drentsche Aa

Kadeverbetering Drentsche Aa

Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk.

2021 tot 1 augustus 2023

In uitvoering

Proefproject Brede Groene Dijk

Proefproject Brede Groene Dijk

In 2022 versterken we de eerste 750 meter van de zeedijk met gerijpte klei.

In uitvoering