Kadeverbetering Kropswolderbuitenpolder

Kadeverbetering Kropswolderbuitenpolder

We verbeteren de kade tussen het Drents Diep, Foxholstermeer en de Kropswolderbuitenpolder.

19 juli 2023 tot 30 oktober 2023

In uitvoering

Revitalisatie rietoevers Zuidlaardermeer

Revitalisatie rietoevers Zuidlaardermeer

In de rietoevers van het Zuidlaardermeer worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

21 november 2022 tot 15 april 2023

In uitvoering

Baggeren Mussel Aa kanaal

Baggeren Mussel Aa kanaal

De afgelopen jaren is het Mussel Aa kanaal langzaam dichtgeslibd. Het aanwezige slib in het kanaal veroorzaakt problemen in water aan- en afvoer.

1 november 2022 tot 1 september 2023

In uitvoering

Warmtekrachtkoppeling op rioolwaterzuiveringen Assen en Scheemda

Warmtekrachtkoppeling op rioolwaterzuiveringen Assen en Scheemda

Op de rioolwaterzuiveringen in Assen en Scheemda komen nieuwe installaties waarmee we energie uit zuiveringsslib opwekken door het slib te vergisten.

1 april 2021 tot 31 december 2024

In uitvoering

Extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten

Extra fosfaatverwijdering rioolwaterzuivering Gieten

We bouwen een fosfaatverwijderingsinstallatie op onze rioolwaterzuivering in Gieten. Deze zorgt ervoor dat het gezuiverde rioolwater fors minder fosfaat bevat.

In uitvoering

Kadeversterking polder Lappenvoort-Oosterland

Kadeversterking polder Lappenvoort-Oosterland

Polder Lappenvoort-Oosterland kan worden ingezet voor waterberging in hoogwatersituaties. Doet zo’n situatie zich voor, dan moet de kade op orde zijn.

In uitvoering

Kadeverbetering Drentsche Aa

Kadeverbetering Drentsche Aa

Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk.

2021 tot 1 augustus 2023

In uitvoering

Proefproject Brede Groene Dijk

Proefproject Brede Groene Dijk

In 2022 versterken we de eerste 750 meter van de zeedijk met gerijpte klei.

In uitvoering

Monitoring beekbodemverhoging Drentsche Aa

Monitoring beekbodemverhoging Drentsche Aa

De eerste ervaringen van de beekbodemverhoging in de Drentsche Aa zijn geanalyseerd. De komende jaren blijven we de effecten monitoren.

In uitvoering

Verbetering waterafvoer Middensloot

Verbetering waterafvoer Middensloot

We herstellen de Middensloot om wateroverlast te voorkomen.

Medio 2018 tot medio 2023

In uitvoering