Proefproject Brede Groene Dijk

In 2022 versterken we de eerste 750 meter van de zeedijk met gerijpte klei.

Status: in uitvoering

De werkzaamheden zijn gestart. De huidige steenbekleding wordt afgevoerd naar Groningen en vanaf 16 mei wordt klei aangevoerd vanaf de Valgenweg in Delfzijl. Ecoshape voert deze werkzaamheden uit. Voor vragen over het transport kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer 06-25092098.

De dijk die we voor dit proefproject aanleggen wordt opgedeeld in 3 vakken. Elk vak bevat klei van een andere locatie:

  • Vak 1: Klei uit de kwelder voor de dijk. Deze klei is vrijgekomen bij het graven van de Klutenplas
  • Vak 2: Klei gemaakt van slib uit de natuurpolder Breebaart
  • Vak 3: Klei van baggerslib afkomstig uit de haven van Delfzijl

Onderzoek

Onderzoekers van EcoShape gaan dit drie jaar lang monitoren. Zij kijken onder andere naar:

  • De ontwikkeling van de klei in de tijd
  • Scheurvorming en structuurvorming
  • Ontwikkeling van de grasmat op de dijk
  • De werking van de drainage in de dijk
  • Het benodigde beheer en onderhoud

Met de uitkomsten optimaliseren we het ontwerp van de totale dijkversterking, die na 2025 gepland is.

POV-Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de Project Overstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) aan. De Brede Groene Dijk is een van de cases binnen de POV-DGG, dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Was deze informatie nuttig?