Proefproject Brede Groene Dijk

In 2022 versterken we de eerste 750 meter van de zeedijk met gerijpte klei.

Status: in uitvoering

In 2022 is de eerste 750 meter Brede Groene Dijk aangelegd. De dijk is opgedeeld in 3 vakken. Elk vak bevat klei van een andere locatie:

  • Vak 1: Klei gemaakt van slib uit de natuurpolder Breebaart
  • Vak 2: Klei uit de kwelder voor de dijk. Deze klei is vrijgekomen bij het graven van de Klutenplas
  • Vak 3: Klei van baggerslib afkomstig uit de haven van Delfzijl

Onderzoek

Onderzoekers van EcoShape gaan dit eerste stuk dijk drie jaar lang monitoren. Zij kijken onder andere naar:

  • De ontwikkeling van de klei in de tijd
  • Scheurvorming en structuurvorming
  • Ontwikkeling van de grasmat op de dijk
  • De werking van de drainage in de dijk
  • Het benodigde beheer en onderhoud

Met de uitkomsten optimaliseren we het ontwerp van de totale dijkversterking, die na 2025 gepland is.

POV-Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de Project Overstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) aan. De Brede Groene Dijk is een van de cases binnen de POV-DGG, dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.