Demonstratieproject Brede Groene Dijk

In dit demonstratieproject onderzoeken we dijkversterking met gerijpt slib uit de Eems Dollard. We doen dit in 3 fasen.

Status: in uitvoering

Als de zeedijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de grasbekleding worden vervangen door asfalt. Wij kiezen echter voor een meer natuurlijke dijk: een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei, begroeid met gras. Een Brede Groene Dijk.

Veel klei

Voor deze aanpassing is 1,7 miljoen m3 klei nodig. Alleen dan is het in staat om de golfklappen op te vangen zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te lijden heeft. Die klei halen we uit de eigen omgeving. We onttrekken slib uit de voorliggende kwelders, uit polder Breebaart en uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei in een speciaal daarvoor aangelegd kleidepot.

Demonstratieproject in drie fasen

We voeren dit project uit in drie fasen. We onttrekken het slib uit de Eems Dollard. Dit doen we onder andere door het graven van een klutenplas. Vervolgens rijpen we dat slib tot klei in een speciaal daarvoor aangelegde kleirijperij. En als de klei voldoende gerijpt is, passen we 1 km dijk aan tot een Brede Groene Dijk (2022). Deze dijk wordt eerst een paar jaar getest (2022 tot 2025). Geeft dit een positief resultaat dan passen we de hele dijk op deze manier aan.

POV-Waddenzeedijken

Dit project was onderdeel van de Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Vanuit het ministerie hebben we de opdracht voor dijkversterking te kijken naar innovatieve oplossingen, zodat we noodzakelijke verbeteringen ‘beter en goedkoper’ uit kunnen voeren. Voor de Waddenkust voerden we met waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân verschillende demonstratieprojecten uit. Onderzoeken waarvan de resultaten gedeeld worden en mogelijke oplossingen kunnen zijn in binnen- én buitenland. De Brede Groene Dijk is zo’n demonstratieproject.

Was deze informatie nuttig?