Print pagina

Regelgeving

Iedereen heeft recht op een schoon milieu. Om van dat recht gebruik te maken, is het handig om te weten hoe het met het milieu in uw leefomgeving staat gesteld. Hier vindt u informatie over watermilieu. Regels van het waterschap, beleidsmaatregelen, plannen, onderzoeksgegevens over lozingen op oppervlaktewater en milieuvoorschriften.

Een deel van de gegevens is rechtstreeks beschikbaar. Maar er is ook informatie die u via een e-mail kunt opvragen.
Een schip

Waterwet

De waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. En verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Meer over waterwet
een bootje

Keur

De keur is een verordening waarin aangegeven staat welke activiteiten bij of in water mogen. Of wat verplicht is. De regels zijn zo opgesteld dat...

Meer over de keur
bomen langs het water

Handhaving

Het waterschap verstrekt vergunningen en controleert of aanvragers deze ook naleven. De handhavers van Hunze en Aa’s...

Meer over handhaving
donkere lucht boven kassen

Dwangsom en beroep

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Deze wet geeft de mogelijkheid het...

Meer over dwangsom en beroep

Volg ons op

Regelgeving