Waterschapsverordening

In de waterschapsverordening staat aangegeven welke activiteiten bij of in water mogen. Of wat verplicht is. De regels zijn zo opgesteld dat het waterschap haar taken goed kan uitvoeren.

Zoals waterbeheersing (grond- en oppervlaktewater), bescherming van sloten, kanalen, stuwen en gemalen.

Als u een activiteit wilt uitvoeren bij een hoofdwatergang, dan moet u een omgevingsvergunning op basis van de waterschapsverordening aanvragen. Dit doet u vanaf 1 januari 2024 bij het omgevingsloket. Via de knop hieronder kunt u de waterschapsverordening lezen.