Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Ook de landbouwactiviteiten vallen hieronder.

Het Activiteitenbesluit richt zich voor de open teelt op het voorkomen en beperken van verontreiniging van oppervlaktewater door emissies van met name gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 

Lees de wet- en regelgeving