Dwangsom en beroep

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Deze wet geeft de mogelijkheid het waterschap een dwangsom op te leggen wanneer het waterschap te laat beslist op uw aanvraag.

Bij onder meer de volgende besluiten is deze wet van toepassing:

  • Watervergunning
  • Beslissing op een bezwaarschrift
  • Handhavingsbesluit
  • Subsidiebesluit
  • Besluit over nadeelcompensatie bij rechtmatig handelen van het waterschap
  • Besluit op basis van de Aansluitverordening van het waterschap

Wat te doen?

Als blijkt dat de beslistermijn is overschreden, dan kunt u de volgende actie ondernemen: U kunt het waterschap via een brief mededelen een dwangsom te betalen aan u vanwege ‘ingebrekestelling’. Daarvoor kunt u de formulieren ingebrekestelling gebruiken die hieronder staan.

U kan het formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en op de post doen.

Vragen?

Als u vragen hebt over de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’, dan kunt u bellen of mailen naar onze bedrijfsjurist Janny Zandvoort, telefoonnummer: 0598-693823, e-mailadres: j.zandvoort@hunzeenaas.nl
Alle informatie over de wet vindt u ook op www.rijksoverheid.nl

Was deze informatie nuttig?