Lozingsregels agrarisch en glastuinbouw

Bij het telen van gewassen in de kas en bij agrarische activiteiten, moet rekening worden gehouden met landelijke regels voor de wijze waarop met water wordt omgegaan.

Bij het telen van gewassen in de kas en bij agrarische activiteiten, moet rekening worden gehouden met landelijke regels voor de wijze waarop met water wordt omgegaan. 

Meer informatie hierover is te vinden op het Informatiepunt Leefomgeving, via de knoppen hieronder.