Baggeren Mussel Aa kanaal

Baggeren Mussel Aa kanaal

De afgelopen jaren is het Mussel Aa kanaal langzaam dichtgeslibd. Het aanwezige slib in het kanaal veroorzaakt problemen in water aan- en afvoer.

1 november 2022 tot 1 september 2023

Afgerond

Baggerwerk Termunterzijldiep

Baggerwerk Termunterzijldiep

In tijden van hevige regenval wordt de afvoer van water belemmerd, omdat het kanaal niet diep genoeg is. Om dit te verbeteren wordt het Termunterzijldiep gebaggerd.

Afgerond

Onderzoek geschiktheid Deltaklei

Onderzoek geschiktheid Deltaklei

Tussen 2020 en 2022 onderzochten we de lokaal gewonnen klei op geschiktheid voor gebruik op onze zeedijk.

Afgerond

Kleirijperij

Kleirijperij

Baggerslib uit polder Breebaart ligt te rijpen tot dijkenklei voor de aanleg van de Brede Groene Dijk...

Afgerond

Klutenplas

Klutenplas

In 2018 groeven we een tijdelijke klutenplas midden op de kwelder.

Afgerond

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

De Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron, voor nu en in de toekomst.

Afgerond

Baggerwerk Ruiten Aa kanaal

Baggerwerk Ruiten Aa kanaal

Het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal zijn te ondiep geworden. Daarom halen we de bagger eruit.

Afgerond

Beekherstel De Branden

Beekherstel De Branden

We laten de Hunze weer kronkelen. Zo ontstaat er meer ruimte voor water en kan de natuur en het waterleven zich beter ontwikkelen.

4 april 2022 tot 30 juni 2023

Afgerond

Kadeverbetering Steendam – Tjuchem

Kadeverbetering Steendam – Tjuchem

We verbeterden de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem en ontsluitingswegen werden verplaatst.

2 januari 2017 tot septemer 2023

Afgerond